Thursday 14 November 2019
  • Међународна Година Периодног система
  • Српско хемијско друштво Serbian Chemical Society
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Музеј хемије Museum of Chemistry