Tuesday 7 February 2023

Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila Srpskog hemijskog društva 
organizuje predavanje:

Picture1Doc. dr Brigita Tomšič
Naravoslovnotehniškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani 

Biodegradation of functionalized textiles with protective properties 
Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Darka Marković, Maja Radet

Sreda, 12. oktobar 2022. u 11.00 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Вести : : News