Monday 20 January 2020
 • 2019 5. децембар
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2019. 24. и 25. април
 • Актуелни догађаји Current events

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва

четвртак 17. 11. 2016. у 14.00, Свечана сала ТМФ-а, Карнегијева 4, Београд

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Рад Друштва у 2016. години-извештај председника, потпредседника и секретарa
 2. Пошта и пријем нових чланова
 3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
 4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
 5. Извештај о раду СХД-Хемијског друштва Војводине
 6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
 7. Публикације Друштва
 8. Финансије Друштва 
 9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2016. години и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2017. години.
 10. Разно

Вести : : News