Saturday 3 December 2022

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва

четвртак 17. 11. 2016. у 14.00, Свечана сала ТМФ-а, Карнегијева 4, Београд

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Рад Друштва у 2016. години-извештај председника, потпредседника и секретарa
  2. Пошта и пријем нових чланова
  3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
  4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
  5. Извештај о раду СХД-Хемијског друштва Војводине
  6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
  7. Публикације Друштва
  8. Финансије Друштва 
  9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2016. години и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2017. години.
  10. Разно
buy footwear | Nike Shoes

Вести : : News