četvrtak 21 februar 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2018 26. и 27. април
  • Актуелни догађаји Current events

 

 

Списак чланова са плаћеном чланарином за 2019. годину, закључно са 17. јануаром 2019. 

Чланови за које није наведена институција су се учланили са кућном адресом

Ев. бројИмеПрезимеИнституцијаМестоЗемљаЧланарина за
201720182019
1 Бранислав Николић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
2 Ивoнa Радовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
3 Мирjaнa Кијевчанин ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Термодинамика Београд Србија x x x
5 Слoбoдaн Шербановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за опште техничке науке Београд Србија x x x
7 Александaр Декански ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
20 Иванка Поповић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x x
23 Мелина Калагасидис Крушић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x x
30 Пeтaр Шкундрић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
31 Љиљана Мојовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
34 Мирjaнa Костић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Текстилно инжењерство Београд Србија x x x
36 Тaтjaнa Михаиловић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
37 Кoвиљкa Асановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x   x
39 Мaja Радетић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
41 Братислав Јовановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x x
54 Вeснa Мишковић-Станковић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
56 Снeжaнa Гојковић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
58 Брaнимир Гргур ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физичку хемију и електрохемију Београд Србија x x x
59 Јeлeнa Бајат ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
66 Љубиша Игњатовић ФФХ - Факултет за физичку хемију Београд Србија x x x
75 Снeжaнa Ускоковић-Марковић Фармацеутски факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x x x
82 Свeтлaнa Иванов Технички факултет Бор Бор Србија x x x
95 Дрaгoслaв Гусковић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
306 Верица Јевтић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
316 Александрa Дапчевић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет ОНХ Београд Србија x x x
398 Миомир Павловић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
475 Ивaн Гутман Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
514 Миoдрaг Здујић Институт техничких наука САНУ Београд Србија x x x
546 Слaвицa Ражић Фармацеутски факултет Београд П.фах 146 x x x
678 Небојша Николић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
704 Слoбoдaн Милоњић ИНВ - Институт за нуклеарне науке Винча Лабораторија за хемијску динамику (060) Београд Србија x x x
723 Ксенија Поповић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
725 Мaja Обрадовић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
726 Влaдимир Панић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
728 Љиљaнa Гајић-Крстајић ИТН САНУ Београд Србија   x x
815 Ирeнa Новаковић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
816 Гордана Гојгић-Цвијовић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
821 Биљaнa Дојчиновић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x   x
827 Дрaгицa Јаковљевић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија   x x
829 Нaтaлиja Крстић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
834 Срђaн Милетић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија   x x
836 Дejaн Опсеница ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
844 Милa Илић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија   x x
849 Ивaнкa Караџић ИХТМ Центар за хемију
Београд Србија   x x
852 Лидиja Израел-Живковић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија   x x
854 Тaтjaнa Божић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
859 Мaриo Златовић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
864 Ивaнa Пајић ИХТМ Центар за хемију  Београд Србија x x x
869 Пeтaр Пфендт ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
871 Гoрaн Роглић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x   x
873 Душaн Сладић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
880 Срђaн Туфегџић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
888 Сoфиja Совиљ ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
937 Дрaгицa Тривић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
938 Биљaнa Томашевић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
960 Мирjaнa Ристић Технолошко-металуршки факултет Катедра за заштиту животне средине Београд Србија x x x
975 Ненад Филиповић Хемијски факултет Београд Србија x x x
1003 Милeнa Крстић Факултет ветеринарске медицине Катедра за хемију Београд Србија x x x
1004 Милицa Ранчић Универзитет у Београду - Шумарски факултет Катедра хем.-механичке обраде дрвета Београд Србија x x x
1009 Милицa Гвозденовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
1014 Владислава Јовановић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1030 Душaнкa Радановић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
1038 Милaн Николић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1046 Тaтjaнa Вербић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x   x
1049 Мaja Шумар-Ристовић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1052 Кaтaринa Анђелковић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1202 Јелена Милић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за хемију Београд Србија   x x
1206 Урош Лачњевац Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1214 Јелена Мутић ХФ - Хемијски факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x   x
1250 Марија Пергал ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x   x
1263 Александар Костић Србија x x x
1332 Ратко Лукић Београд Србија x x x
1334 Марија Ђошић ИТНМС Београд Србија x x x
1335 Весна Грекуловић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
1336 Јасна Ђонлагић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1337 Марија Николић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за општу и неорганску хемију Београд Србија x x x
1340 Невенка Елезовић Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1377 Владимир Бешкоски Хемијски факултет Београд Србија x x x
1378 Сандра Шеган ИХТМ - Центар за хемију Београд Србија     x
1383 Снежана Спасић ИХТМ - Центар за хемију Београд Србија   x x
1386 Наташа Терзић Јовановић ИХТМ - Центар за хемију Београд Србија     x
1390 Драган Манојловић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x   x
1394 Светлана Штрбац ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија     x
1395 Сања Стевановић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1397 Јасмина Стевановић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија     x
1398 Милка Аврамов Ивић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1437 Николета Лугоња И Х Т М Центар за хемију Београд Србија   x x
1438 Весна Вучуровић Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад Србија   x x
1513 Емила Живковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1514 Борка Јовић Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1534 Тамара Тодоровић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1679 Слађана Танасковић Фармацеутски факултет Београд Србија x x x
1681 Јелена Роган ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1711 Мирјана Антонијевић Николић Вискока технолошка школа струковних студија Шабац Србија x x x
1785 Драгана Митић Хемијски факултет Београд Србија x x x
1789 Енис Џунузовић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1859 Душан Трипковић ИХТМ - Институт за хемију, технологију и металургију Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1965 Јелена Ловић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1974 Јована Милановић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за текстилно инжењерство Београд Србија x x x
2010 Сања Ераковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
2097 Бојана Обрадовић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x   x
2121 Ивана Марковић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
2135 Соња Ћалић-Теодоровић Србија x x x
2154 Мирослава Вујчић ИХТМ - Институт за хем, техн. и металургију Центар за хемију Београд Србија x x x
2172 Срећко Трифуновић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
2201 Биљана Пејић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за текстилно инжењерство Београд Србија x x x
2207 Александра Перић-Грујић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
2332 Јелена Машковић Агрономски факултет у Чачку Чачак Србија     x
2357 Маријана Поњавић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Општа и неорганска хемија Србија x x x
2491 Катарина Путица ХФ - Хемијски факултет Катедра за наставу Београд Србија x x x
2522 Илија Цвијетић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x   x
2660 Марија Лучић Шкорић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
2704 Боре Јегдић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Београд Србија x x x
2750 Вукосава Живковић-Радовановић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
2801 Горан Ангеловски Max Planck Institute for Biological Cybernetics Physiology of Cognitive Processes Tuebingen Germany x   x
2850 Борис Фуртула Природно-математички факултет Одељење за хемију Крагујевац Србија   x x
2854 Никола Грозданић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Хемијско инжењерство Београд Србија x x x
2874 Горица Иваниш ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
2878 Ана Крамар ТМФ - Иновациони центар Текстилно инжењерство Београд Србија   x x
2915 Далибор Станковић Иновациони центар ХФ Аналитичка хемија Београд Србија x   x
2917 Божидар Чобељић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
2929 Весна Цветковић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за електрохемију Београд Србија   x x
2931 Наташа Вукићевић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за екологију и техноекономику Београд Србија     x
2953 Лидија Радовановић Иновациони центар ТМФ Београд Србија x x x
2964 Милица Миленковић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
3007 Јелена Вуксановић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3008 Дивна Бајић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3066 Ана Јанковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за ФЕХ Београд Србија x x x
3126 Мила Крстајић Пајић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
3167 Јелена Пураћ Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију Нови Сад Србија x x x
3172 Бојана Симовић Институт за мултидисциплинарна истраживања ТМФ Београд Србија x x x
3175 Марко Јеремић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
3176 Јована Вилипић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
3179 Александра Јаношевић-Лежајић Фармацеутски факултет Катедра за физичку хемију и инструменталне методе Београд Србија x x x
3224 Наташа Секулић Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Нови Сад Србија   x x
3234 Весна Милановић Иновациони центар ХФ Београд Србија x x x
3251 Милош Пешић Истраживачка станица Петница Ваљево Србија x   x
3321 Сања Шешлија ТМФ - Технолошко металуршки факултет О Х Т Београд Србија x x x
3325 Оливера Марковић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију, Центар за хемију Београд Србија x   x
3348 Милица Кошевић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Београд Србија x x x
3364 Маријана Живковић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за хемију Београд Србија x x x
3377 Слађана Ђорђевић Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет, Хемија Крагујевац Србија x x x
3420 Весна Вукојевић Хемијски факултет Београд Србија x   x
3421 Слађана Ђурђић Хемијски факултет Београд Србија x   x
3432 Биљана Бобић ИХТМ   Центар за електрохемију Београд Србија   x x
3443 Матеа Корица Технолошко металуршки факултет Текстилно инжењерство Београд Србија x x x
3444 Маријана Пантовић Павловић ИХТМ  Катедра за електрохемију Београд Србија x x x
3460 Катарина Коматовић ХФ - Хемијски факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x   x
3528 Драгана Стојков Београд Србија x   x
3532 Марија Михаиловић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
3533 Мирослав Павловић ИХТМ  Центар за електрохемију Београд Србија x   x
3534 Милана Зарић ИХТМ  Центар за електрохемију Београд Србија x   x
3535 Катарина Нешовић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
3539 Јован Јовановић Технолошко-металуршки факултет Хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3555 Лепосава Павун Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Катедра за физичку хемију и инструменталне методе Београд Србија x x x
3559 Урош Стаменковић Технички факултет у Бору Катедра за прерађивачку металургију Бор Србија x x x
3602 Дарка Марковић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
3606 Милена Стевановић Иновациони центар ТМФ Београд Србија x x x
3627 Данијела Лунић   x x
3628 Миљан Ћоровић Београд Србија   x x
3629 Стефан Ђокић Београд Србија   x x
3631 Бранислав Миловановић ФФХ - Факултет за физичку хемију Београд Србија   x x
3632 Петар Станић Београд Србија   x x
3633 Милена Никодијевић Београд Србија   x x
3634 Мирјана Јанчић Средња економска школа Лозница Србија   x x
3635 Иван Миленковић Београд Србија   x x
3636 Ивана Вујковић Буквин Interfaculty Institute of Biochemistry Tuebingen Germany   x x
3637 Јована Којић Београд Србија   x x
3638 Тијана Жегарац Београд Србија   x x
3639 Гордана Стојановић Универзитет у Нишу , Природно-математички факултет Департман за хемију Ниш Србија x x x
3640 Драгана Станковић Београд Србија   x x
3641 Мирко Стијеповић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Хемијско инжењерство Београд Србија   x x
3642 Александра Мрдаљ Београд Србија   x x
3644 Александра Јованоски Београд Србија   x x
3645 Маријана Касаловић Природно-математички факултет Хемијски факултет Крагујевац Србија   x x
3647 Тамара Миловац Београд Србија   x x
3648 Никола Обрадовић Tartu Ulikool Tartu Estonia   x x
3649 Марин Кунтић Universitasmedizan Mainz Johannes Gutenberg University Mainz Germany   x x
3651 Никола Ранковић Београд Србија   x x
3652 Маја Полић Београд Србија   x x
3653 Оља Шовљански Београд Србија   x x
3654 Миа Радоњић Београд Србија   x x
3655 Невена Лукић Београд Србија   x x
3657 Јелена Рмуш Београд Србија   x x
3658 Жељко Мравик Београд Србија   x x
3660 Ивана Бошков Београд Србија   x x
3662 Сања Ђокић Београд Србија   x x
3664 Кристина Живојевић Београд Србија   x x
3670 Стефан Лазић Београд Србија   x x
3676 Тијана Ивановић Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Lausanne Švajcarska   x x
3688 Александра Жерађанин ИХТМ - Институт за хем. Тех. И металургију Центар за хемију Београд Србија   x x
3689 Кристина Јоксимовић Хемијски факултет Иновациони центар Београд Србија   x x
3691 Бранка Лончаревић ИХТМ - Институт за хем. Тех. И металургију Центар за хемију Београд Србија   x x
3692 Марија Љешевић ИХТМ - Институт за хем. Тех. И металургију Центар за хемију Београд Србија   x x
3723 Александра Ивановска ТМФ - Технолошко металуршки факултет Иновациони центар Београд Србија   x x
3733 Бојана Радојковић ИХТМ - Институт за хем. Тех. И металургију Центар за електрохемију Београд Србија   x x
3737 Јасмина Петровић Технички факултет Бор Прерађивачка металургија Бор Србија     x
3738 Саша Марјановић Технички факултет Бор Металуршко инжењерство Бор Србија     x
3740 Дуња Даничић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија     x
3741 Јованка Ковачина ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија     x
3742 Сандра Томић Београд Србија     x
3743 Немања Мартиновић Београд Србија     x
3744 Марија Филиповић Београд Србија     x
3747 Градимир Цветановић Београд Србија     x
3748 Вук Радмиловић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија     x
3749 Јелена Авдаловић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за хемију Београд Србија     x
3750 Милан Павловић Београд Србија     x
3751 Јелена Лубура Београд Србија     x
3752 Миљана Тодоров Хемофарм концерн а.д. Вршац Србија     x
3753 Теодора Пртењак ФФХ - Факултет за физичку хемију Београд Србија     x
3754 Мима Романовић Иновациони центар Катедра за општу и неорганску хемију Београд Србија     x
3755 Илија Бобинац Београд Србија     x
3756 Јована Радетић Београд Србија     x
3757 Јована Ђокић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија     x
3758 Едина Авдовић Природно-математички факултет Хемија Крагујевац Србија     x

Вести : : News