Tuesday 7 February 2023

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemjskog društva je 30. avgusta 2018. godine organizovala skup povodom odlaska u penziju akademika dr Radoslava Adžića, člana Srpskog hemijskog društva i nekadašnjeg direktora Centra za elektrohemiju IHTM-a.

Kratka biografija dr Radoslava Adžića

Na skupu su kratka predavanja održali:

Dr Milka Avramov-Ivić
Prvi deo: Elektroanalitika i elektrodegradacija odabranih farmaceutskih jedinjenja, pesticida i organskih boja
Drugi deo: Računarski zasnovan sistem za UV –VIS spektroskopsku dijagnostiku malignih bolesti analizom pleuralnih izliva i ascita


Dr Nebojša Marinković
Infracrvena spektroskopija i elektrohemijski sistemi


Dr Svetlana Štrbac
Elektrokataliza na bimetalnim površinama


Dr Dušan Tripković
Uticaj termičkog tretmana Pt electroda na bazi tankih filmova na njihove katalitičke osobine


Mr Mila Krstajić-Pajić
Nanočestice Pt kontrolisanog oblika za oksidaciju malih organskih molekula


40504567 480367325813397 5947110883988602880 n resize

40365426 2170232273298550 9079219065951617024 n resize

40371598 238064343570650 8743700047603957760 n resize

40397899 467541437065316 8464044874306420736 n resize 

40414392 341219829784620 3650233232458252288 n resize

40454421 2153817904944212 5089905569997783040 n resize

40368622 332173324191911 6592991239941914624 n resize

40432234 253744392143526 2682875278773977088 n resize

40404112 2107992012851629 7469601705802334208 n resize 

Sastanak sekcije je održan u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

 

jordan release date | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ijmedph

Вести : : News