Wednesday 21 October 2020

On-line sastanak Elektrohemijske sekcije SHD

Sastanak će biti održan u ponedeljak 26. 10. 2020. preko platforme Google meet sa početkom u 12.00 h.
Pristup sastanku (bez lozinke): https://meet.google.com/iwm-tvwk-dsh

Dnevni red:

 1. Predavanje Bojane Radojković: 
  Mikrostruktura, hrapavost i otpornost na koroziju zavarenog spoja austenitnog nerđajućeg čelika AISI 304L

  Izvod predavanja и biografija predavača

 2. Informacije o ISE Topical Meeting

 

Због епидемије корона вируса Српско хемијско друштво је донело следеће одлуке:

 • Годишња изборна скупштина Српског хемијског друштва, која је била предвиђена за крај марта 2020, одлаже се до даљњег.

 • Скуп Априлски дани, заказан за 24. април 2020. година на Хемијском факултету у Београду, одлаже се за јесен.

 • 57. Саветовање СХД заказано за 12. и 13. јун 2020. у Крагујевцу, одлаже се за јесен.

 • Како Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доноси све одлуке о такмичењима из хемије за ученике основних и средњих школа, Српско хемијско друштво ће поступати у складу са тим одлукама.

Српско хемијско друштво ће своје чланове благовремено обавестити о новим терминима одржавања скупова и такмичења

Изборнa седницa Скупштине СХД-ХДВ 

понедељак, 25. 02. 2019. године у 15 сати, Плавa салa на Технолошком факултету у Новом Саду


Дневни ред:

 1. Отварање Скупштине
 2. Избор председавајућег и радног председништва
 3. Усвајање записника са претходне Скупштине (преузмите Записник
 4. Предавање: Проф. др Сузана Јовановић-Шанта – Медицинска хемија стероида (Извод и Биографија предавача)
 5. Избор Кандидационе комисије за спровођење избора руководства Друштва(Председник, Потпредседник, Извршни и Надзорни одбор, Комисија за награде и одликовања, Комисија за међународну сарадњу)
 6. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2018. годину
 7. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2018. годину
 8. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2018. години
 9. Дискусија о извештајима и њихово усвајање
 10. Предлагање кандидата од стране Кандидационе комисије (Председник, Потпредседник, Извршни и Надзорни одбор, Комисија за награде и одликовања, Комисија за међународну сарадњу)
 11. Избор органа СХД-ХДВ
 12. План рада Друштва за 2019. годину
 13. Финансијски план за 2019. годину
 14. Разно

Након седнице Скупштине одржан је коктел у Сали за седнице Технолошког факултета.


 

Годишњa седницa Скупштине СХД-ХДВ
четвртак, 27. 02. 2020. године у 15 сати, Плава сала Технолошког факултету у Новом Саду

hdv 

Предлог дневног реда:

 1. Отварање Скупштине

 2. Избор председавајућег и радног председништва

 3. Усвајање записника са претходне Скупштине

 4. Предавање: Проф. др Оливера Стаменковић – Moгућнoсти унaпрeђeњa прoизвoдњe биoдизeлa

 5. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2019. годину

 6. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2019. годину

 7. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2019. години

 8. Дискусија о извештајима и њихово усвајање

 9. План рада Друштва за 2020. годину

 10. Финансијски план за 2020. годину

 11. Разно


Записник са Годишње скупштине у фебруару 2019. годину

Апстракт предавања и биографија предавача

Elektrohemijska sekcija

organizuje sastanak povodom organizacije

 • Simpozijuma posvećenom profesorima Despiću i Dražiću u Novom Sadu 2020. godine i
 • 71. godišnjeg sastanka ISE 2020. god. u Beogradu.

Sastanak će se održati 1. februara. 2019. god. u 14.00 časova, u Svečanoj sali (III sprat), TMF, Beograd.

Вести : : News