Sunday 27 November 2022
Скупштина Српског хемијског друштва
ће се одржати у уторак, 18. маја 2021.године у 15.00 часова
у Свечаној сали ТМФ, Карнегијева 4/III, Београд.
 
ДНЕВНИ РЕД
 
1. Избор чланова Управног одбора за наредни мандат у трајању од три године (2021 - 2024.)
 


Извод из Статута који се односи на избор и рад Управног одбора:
 

Делокруг рада и састав Управног одбора Друштва

Члан 34

Управни одбор Друштва је представнички орган управљања Друштвом. Управни одбор сачињавају:

 1. руководство Друштва;
 2. претходни председник Друштва;
 3. главни уредници часописа Друштва;
 4. председници подружница Друштва;
 5. председници секција Друштва;
 6. представник Клуба младих хемичара Србије;
 7. до 35 изабраних чланова Друштва;
 8. пет представника СХД-ХДВ.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини.

Начин избора и опозива и трајање мандата Управног одбора Друштва

Члан 35

Чланове Управног одбора бира Скупштина.

Број чланова Управног одбора Друштва за наредни мандатни период одређује Скупштина на Годишњој Скупштини Друштва.

Предлоге за чланове Управног одбора достављају: Клуб младих хемичара Србије, подружнице, секције, Руководство Друштва и СХД-ХДВ.

Чланство у Управном одбору престаје:

 1. истеком периода на који је члан биран;
 2. разрешењем од стране Скупштине, на образложену иницијативу предлагача члана;
 3. усвајањем писане оставке члана од стране Скупштине;
 4. престанком чланства у Друштву.

 

Nike shoes | Nike News

Вести : : News