Wednesday 11 December 2019
  • 5. децембар 2019.
  • 2020 Year of Electrochemistry
  • Међународна Година Периодног система
  • Српско хемијско друштво Serbian Chemical Society
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Музеј хемије Museum of Chemistry