Tuesday 21 May 2019
  • 56. savetovanje SHD
  • Niš 7-8. jun 2019.
  • 56th SCS Meeting
  • Niš 7-8 jun 2019
  • 56. savetovanje SHD

 56. саветовање СХД / 56th Meeting of SCS

Ректорат универзитета у Нишу, 7. и 8. јуни 2019.
Rectorate of the University of Niš, June 7-8, 2019

Прелиминарни / Preliminary

PROGRAM 

Биће објавњен најкасније 23. маја 2019.

Will be announced no later than May 23, 2019.