četvrtak 21 februar 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2018 26. и 27. април
  • Актуелни догађаји Current events

 

 

Одлуком Председништва СХД само чланови Друштва са плаћеном чланарином у претходне две године (у односу на текућу) су пуноправни чланови Друштва који то могу наводити у биографији, извештајима и рефератима. Ово се не односи на оне студенте редовних и мастер студија и ученике који су се учланили током текуће и претходне године. Нови чланови стичу статус активног члана након две године чланства (и плаћеном чланарином). Овај списак Активних чланова Друштва је доказ о чланству, и Канцеларија више неће издавати потврде о томе. Списак ће бити ажуриран једном месечно уколико буду поједини чланови уплате заостале чланарине за претходне две године. 

Активни чланови Српског хемијског Друштва

(са чланарином плаћеном за претходне две године, 2017. и 2018.)

Списак чланова са плаћеном чланарионом за 2019. годину, закључно са 17. јануаром 2019. се налази ОВДЕ

Ев. бројИмеПрезимеИнституцијаМестоДржаваЧланарина за
201720182019
1 Бранислав Николић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
2 Ивoнa Радовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
3 Мирjaнa Кијевчанин ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Термодинамика Београд Србија x x x
5 Слoбoдaн Шербановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за опште техничке науке Београд Србија x x x
7 Александaр Декански ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
8 Снeжaнa Грујић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет НХТ Београд Србија x x  
18 Милa Лаушевић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x x  
20 Иванка Поповић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x x
21 Душaнкa Петровић-Ђаков ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x  
23 Мелина Калагасидис Крушић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x x
26 Јoвaн Јовановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемијску технологију Београд Србија x x  
30 Пeтaр Шкундрић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
31 Љиљана Мојовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
34 Мирjaнa Костић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Текстилно инжењерство Београд Србија x x x
36 Тaтjaнa Михаиловић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
39 Мaja Радетић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за текстило инжењерство Београд Србија x x x
41 Братислав Јовановић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x x
46 Душaн Мијин ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
47 Сaшa Дрманић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
48 Нaтaшa Валентић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
49 Јaсминa Николић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
51 Милан Горгиевски Технички факултет Бор Србија x x  
52 Александaр Маринковић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
54 Вeснa Мишковић-Станковић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
56 Снeжaнa Гојковић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
58 Брaнимир Гргур ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физичку хемију и електрохемију Београд Србија x x x
59 Јeлeнa Бајат ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Катедра за физички хемију и електрохемију Београд Србија x x x
66 Љубиша Игњатовић ФФХ - Факултет за физичку хемију Београд Србија x x x
75 Снeжaнa Ускоковић-Марковић Фармацеутски факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x x x
82 Свeтлaнa Иванов Технички факултет Бор Бор Србија x x x
87 Мирjaнa Рајчић-Вујасиновић Технички факултет Бор Бор Србија x x  
88 Вeлизaр Станковић Технички факултет Бор Бор Србија x x  
94 Нaдa Штрбац Технички факултет Бор Бор Србија x x  
95 Дрaгoслaв Гусковић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
131 Биљана Шкрбић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
140 Мирjaнa Антов Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
145 Лидиja Јеврић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
150 Снeжaнa Кравић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
161 Мaринa Шћибан Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
162 Зoрaн Зековић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
166 Мaриjaнa Ачански Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
167 Јaснa Чанадановић-Брунет Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
168 Лидиja Петровић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
177 Снeжaнa Синадиновић-Фишер Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
181 Рaдмилa Маринковић-Недучин Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
182 Er Kiss Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
188 Влaдимир Срдић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
193 Тaтjaнa Ђаковић-Секулић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
194 Александaр Ђорђевић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
197 Јaнoш Чанади Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
200 Биљaнa Абрамовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
201 Јaснa Адамов Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
204 Владимир Савић Фармацеутски факултет Институт за органску хемију Београд Србија x x  
207 Бoжo Далмација Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
208 Слoбoдaн Гаџурић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
214 Ивaнa Иванчев-Тумбас Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
215 Љиљaнa Јовановић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
216 Сузaнa Јовановић-Шанта Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
219 Биљaнa Кауриновић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
223 Katalin Mészáros Szécsényi Природно-математички факултет Департман за хемију,биохемију и заштиту животне средине Нови Сад Србија x x  
225 Нeдa Мимица-Дукић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
232 Мирjaнa Попсавин Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
233 Вeлимир Попсавин Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
235 Мaриja Сакач Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
236 Мирjaнa Сегединац Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
244 Gyongyi Vastag Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
245 Љиљaнa Војиновић-Јешић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
246 Мирjaнa Војиновић-Милорадов Факултет техничких наука Департман за инжењерство заштите животне средине Нови Сад Србија x x  
298 Милaн Поповић Пољопривредни факултет Нови Сад Србија x x  
299 Слaвкo Кеврешан Пољопривредни факултет Нови Сад Србија x x  
306 Верица Јевтић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
312 Јeлeнa Аћимовић Хемијски факултет Београд x x  
316 Александрa Дапчевић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет ОНХ Београд Србија x x x
329 Срђaн Рончевић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
330 Оскар Бера Технолошки факултет Катедра за хемијско инжењерство Нови Сад Србија x x  
389 Авнија Вејсељи Економско-трговинска школа Драгаш Србија x x  
393 Вeснa Јовић ИХТМ - Институт за хем. техн. и металургију ЦМТ Београд Србија x x  
398 Миомир Павловић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
400 Милкa Докић Београд Србија x x  
416 Вeдрaнa Полак Мидраеко Земун Србија x x  
418 Сaшa Спаић Србија x x  
429 Милaн Дамјановић CHEMICAL AGROSAVA Šima vci Србија x x  
435 Војин Ковачевић x x  
465 Мaрa Алексић Фармацеутски факултет Београд Србија x x  
475 Ивaн Гутман Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
476 Зoрицa Петровић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
481 Милoш Ђуран Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
506 Вeснa Јевтић Рударски институт д.о.о. Земун Србија x x  
514 Миoдрaг Здујић Институт техничких наука САНУ Београд Србија x x x
546 Слaвицa Ражић Фармацеутски факултет Београд П.фах 146 x x x
555 Милoш Свирчев Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
557 Бojaнa Срећо Зеленовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
567 Катарина Канурић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
572 Јeлeнa Тричковић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
582 Слaђaнa Алагић Технички факултет у Бору Одсек за хемијску технологију Бор Србија x x  
653 Ратко Јанков ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
662 Ањa Јокић Природно-математички факултет Приштина Косовска Митровица Србија x x  
678 Небојша Николић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
687 Вeснa Стевановић-Гајовић Гимназија Ћуприја Србија x x  
689 Бoгдaн Шолаја Српска академија наука и уметности Оделење хемијских и биолошких наука Београд Србија x x  
691 Дрaгaн Марковић Факултет за примењену екологију - Футура Београд Србија x x  
704 Слoбoдaн Милоњић ИНВ - Институт за нуклеарне науке Винча Лабораторија за хемијску динамику (060) Београд Србија x x x
714 Зoрaн Стевић Технички факултет Бор Бор Србија x x  
723 Ксенија Поповић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
725 Мaja Обрадовић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
726 Влaдимир Панић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
797 Александрa Милутиновић-Николић ИХТМ - Центар за катализу и хемијско инжењерство Београд Србија x x  
815 Ирeнa Новаковић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
816 Гордана Гојгић-Цвијовић ИХТМ Центар за хемију  Београд Србија x x x
822 Милaн Дабовић ИХТМ Београд Србија x x  
829 Нaтaлиja Крстић ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
836 Дejaн Опсеница ИХТМ Центар за хемију Београд Србија x x x
854 Тaтjaнa Божић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
859 Мaриo Златовић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
864 Ивaнa Пајић ИХТМ  Центар за хемију
Београд Србија x x x
869 Пeтaр Пфендт ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
873 Душaн Сладић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
876 Зoрaнa Ферјанчић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
880 Срђaн Туфегџић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
888 Сoфиja Совиљ ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
906 Славиша Степановић Silgan White Cap Department for Materials/Analytical Downers Grove U.S.A. x x  
913 Кaтaринa Попов-Пергал Београд Србија x x  
930 Дрaгaн Веселиновић ФФХ - Факултет за физичку хемију Београд Србија x x  
936 Снeжaнa Бојовић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
937 Дрaгицa Тривић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
938 Биљaнa Томашевић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
960 Мирjaнa Ристић Технолошко-металуршки факултет Катедра за заштиту животне средине Београд Србија x x x
975 Ненад Филиповић Хемијски факултет Београд Србија x x x
991 Никo Радуловић Природно-математички факултет Департман за хемију Ниш Србија x x  
1003 Милeнa Крстић Факултет ветеринарске медицине Катедра за хемију Београд Србија x x x
1004 Милицa Ранчић Универзитет у Београду - Шумарски факултет Катедра хем.-механичке обраде дрвета Београд Србија x x x
1009 Милицa Гвозденовић ТМФ - Технолошко-металуршки факултет Београд Србија x x x
1014 Владислава Јовановић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1030 Душaнкa Радановић ИХТМ Центар за хемију  Београд Србија x x x
1038 Милaн Николић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1048 Рaдa Баошић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1049 Мaja Шумар-Ристовић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1052 Кaтaринa Анђелковић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1055 Мaриja Баранац-Стојановић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1056 Вeснa Тумбас Шапоњац Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
1057 Гoрдaнa Ћетковић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
1076 Љубa Мандић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1086 Ивaн Гржетић Хемијски факултет Катедра за примењену хемију Београд Србија x x  
1094 Тaмaрa Иветић Природно-математички факултет Департман за физику Нови Сад x x  
1141 Мирјана Радановић Природно-математички факултет Департман за хемију, биохемију Нови Сад Србија x x  
1206 Урош Лачњевац Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1234 Јадранка Одовић Фармацеутски факултет Београд Србија x x  
1263 Александар Костић Србија x x x
1283 Дејан Крчмар Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1299 Александар Лолић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1331 Марија Вукчевић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x x  
1332 Ратко Лукић Београд Србија x x x
1334 Марија Ђошић ИТНМС Београд Србија x x x
1335 Весна Грекуловић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
1336 Јасна Ђонлагић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1337 Марија Николић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за општу и неорганску хемију Београд Србија x x x
1340 Невенка Елезовић Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1377 Владимир Бешкоски Хемијски факултет Београд Србија x x x
1395 Сања Стевановић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1398 Милка Аврамов Ивић ИХТМ Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1496 Душан Унковић Нафтна индустрија Србије Београд Србија x x  
1498 Сандра Јакшић Научни институт за ветеринарство Нови Сад Србија x x  
1500 Даниела Шојић Меркулов Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1513 Емила Живковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1514 Борка Јовић Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
1533 Игор Опсеница ХФ - Хемијски факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
1534 Тамара Тодоровић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x x
1549 Тања Ћирковић Величковић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1555 Саша Ђуровић Србија x x  
1564 Манојле Шалипуровић Угоститељско туристичка школа Београд Србија x x  
1580 Valeria Guzsvany Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1588 Љубица Грбовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1643 Андреа Николић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1644 Марија Пеић Тукуљац ХТСШ "Лазар Нешић" Суботица Србија x x  
1679 Слађана Танасковић Фармацеутски факултет Београд Србија x x x
1681 Јелена Роган ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1711 Мирјана Антонијевић Николић Вискока технолошка школа струковних студија Шабац Србија x x x
1721 Јована Ајдуковић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1728 Борко Матијевић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1735 Милан Вранеш Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1785 Драгана Митић Хемијски факултет Београд Србија x x x
1789 Енис Џунузовић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
1858 Мирела Иличић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
1859 Душан Трипковић ИХТМ - Институт за хемију, технологију и металургију Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1883 Дејан Орчић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1896 Александра Тубић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1944 Тибор Сабо ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
1965 Јелена Ловић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за електрохемију Београд Србија x x x
1966 Јасмина Агбаба Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1967 Милена Бечелић - Томин Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1968 Весна Пешић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1970 Наташа Симин Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
1974 Јована Милановић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за текстилно инжењерство Београд Србија x x x
1977 Снежана Рајковић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
1983 Биљана Петровић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
1988 Љиљана Михајловић Лалић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x  
1989 Зорка Станић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
2010 Сања Ераковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
2020 Јелена Ламовец ИХТМ - Институт за хем, техн. и металургију Центар за микроелектр. тех. и монокристале Београд Србија x x  
2032 Ивана Матић Бујагић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета Београд Србија x x  
2050 Нина Финчур Природно-математички факултет Департ. за хемију, биохем. и зашт. животне средине Нови Сад Србија x x  
2096 Весна Јовановић ХФ - Хемијски факултет Катедра за биохемију Београд Србија x x  
2106 Горан Бенедековић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2107 Сања Армаковић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2121 Ивана Марковић Технички факултет Бор Бор Србија x x x
2135 Соња Ћалић-Теодоровић Србија x x x
2154 Мирослава Вујчић ИХТМ - Институт за хем, техн. и металургију Центар за хемију Београд Србија x x x
2165 Снежана Малетић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2166 Ксенија Павловић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2169 Татјана Новаковић ИХТМ Центар за катализу и хемијско инжењерство Београд Србија x x  
2172 Срећко Трифуновић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x x
2177 Јарослава Будински-Симендић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2187 Ружица Мицић Природно-математички факултет Косовска Митровица Србија x x  
2201 Биљана Пејић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за текстилно инжењерство Београд Србија x x x
2207 Александра Перић-Грујић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
2210 Марина Радишић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за аналитичку хемију Београд Србија x x  
2225 Славко Раденковић Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
2240 Бојан Бонџић И Х Т М Центар за хемију Београд Србија x x  
2273 Јована Француз Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2274 Ивана Беара Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2275 Марина Савић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2276 Горан Бошковић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2298 Zsigmond Papp Факултет за биофарминг Бачка Топола Србија x x  
2310 Марија Лесјак Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2315 Јелена Молнар Јазић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2324 Павле Спасојевић ТМФ - Технолошко металуршки факултет ОХТ Београд Србија x x  
2326 Зорица Стојановић Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2357 Маријана Поњавић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Општа и неорганска хемија  Србија x x x
2402 Лидија Стаменковић Универзитет УНИОН - Никола Тесла Екологија и заштита животне средине Београд Србија x x  
2471 Јелена Пољаревић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
2491 Катарина Путица ХФ - Хемијски факултет Катедра за наставу Београд Србија x x x
2508 Александра Митовски Технички факултет Бор Бор x x  
2530 Немања Банић Природно-математички факултет Нови Сад Србија x x  
2535 Ненад Крстић Србија x x  
2553 Иван Ристић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2554 Јелена Павличевић Технолошки факултет Катедра за инжењерство материјала Нови Сад Србија x x  
2555 Мирјана Јовичић Технолошки факултет Катедра за инжењерство материјала Нови Сад Србија x x  
2572 Душица Симијоновић Природно-математички факултет - Хемија Крагујевац Србија x x  
2578 Милица Хаднађев-Костић ТФ - Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2582 Јелена Милићевић ИНН "Винча" Лабораторија за физику-010 Београд Србија x x  
2600 Немања Тришовић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x  
2611 Бојана Васиљевић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2614 Весна Деспотовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2630 Јелена Вулић ТФ - Технолошки факултет Оделење за органску хемију Нови Сад Србија x x  
2631 Виктор Поцајт ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за заштиту животне средине Београд Србија x x  
2643 Бранка Дражић Фармацеутски факултет Унив. у Београду Катедра за општу и неорганску хемију Београд Србија x x  
2650 Давор Антанасијевић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x  
2660 Марија Лучић Шкорић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
2665 Зорица Стојановић Универзитет у Новом Саду , Технолошки факултет Катедра за примењене и инжењерске хемије Нови Сад Србија x x  
2668 Марина Францишковић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2678 Биљана Глишић Природно-математички факултет Хемија Крагујевац Србија x x  
2684 Ивана Ковачевић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2692 Никола Стевановић ХФ - Хемијски факултет Аналитичка хемија Београд Србија x x  
2704 Боре Јегдић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Београд Србија x x x
2715 Вук Филиповић Београд Србија x x  
2723 Александар Ђорђевић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
2733 Живота Селаковић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
2750 Вукосава Живковић-Радовановић ХФ - Хемијски факултет Лабораторија 560 Београд Србија x x x
2767 Марија Петровић Михајловић Технички факултет Бор Технолошко инжењерство Бор Србија x x  
2800 Berta Holló Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2802 Снежана Вучетић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2803 Александар Окљеша Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2804 Сања Панић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
2814 Ђурђа Керкез Природно-математички факултет Департман за хемију, биохем. и зашт.животне средине Нови Сад Србија x x  
2836 Гордана Пуцар Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
2849 Бојана Лабан Универзитет у Приштини Природно-математички факултет Косовска Митровица Србија x x  
2854 Никола Грозданић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Хемијско инжењерство Београд Србија x x x
2863 Јасмина Витас Технолошки факултет Нови Сад Катедра за примењене и инжењерске хемије Нови сад Србија x x  
2874 Горица Иваниш ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
2876 Ксенија Кумрић ИНН "Винча" Лабораторија за физику - 010 Београд Србија x x  
2890 Бранка Петковић ПМФ - Универзитет у Приштини - седиште у Косовској Митровици Одсек за хемију Косовска Митровица Србија x x  
2916 Милица Виденовић ХФ - Хемијски факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
2917 Божидар Чобељић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
2918 Нина Божиновић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x  
2921 Даница Перушковић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
2927 Невена Прлаиновић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
2932 Милена Рашета Природно-математички факултет Департ. за хемију, биохемију и зашт.живот.средине Нови Сад Србија x x  
2950 Никола Вучковић Школа за основно и средње образовање "Вожд" Београд Србија x x  
2953 Лидија Радовановић Иновациони центар ТМФ Београд Србија x x x
2958 Јелена Михаиловић ХФ - Хемијски факултет Катедра за биохемију Београд Србија x x  
2964 Милица Миленковић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
2968 Драгана Сејмановић Београд Србија x x  
2970 Ранко Симоновић Природно-математички факултет - Косовска Митровица Косовска Митровица Србија x x  
2971 Биљана Декић Београд Србија x x  
2972 Видослав Декић Природно-математички факултет Департман за хемију Косовска Митровица Србија x x  
2973 Новица Ристић Природно-математички факултет Косовска Митровица Одсек за хемију Косовска Митровица Србија x x  
2974 Сузана Самаржија-Јовановић Београд Србија x x  
2975 Војислав Јовановић Београд Србија x x  
2978 Александар Тот Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3002 Весна Васовић Основна школа "Љуба Ненадовић" Београд - Жарково Србија x x  
3006 Милош Томић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x  
3007 Јелена Вуксановић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3008 Дивна Бајић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3010 Исидора Дељанин Иновациони центар ТМФ Београд Србија x x  
3016 Александра Стојиљковић Институт за општу и физичку хемију Београд Србија x x  
3027 Јелена Лађаревић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x  
3028 Јелена Антанасијевић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x  
3048 Видак Раичевић Београд Србија x x  
3049 Милош Радосављевић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3056 Марко Родић Природно-математички факултет Департ. за хемију, биохемију и живот.средину Нови Сад Србија x x  
3057 Душица Родић Природно-математички факултет Департ. за хемију, биохемију и живот.средину Нови Сад Србија x x  
3066 Ана Јанковић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за ФЕХ  Београд Србија x x x
3074 Сања Влаисављевић Природно-математички факултет Департ. за хемију, биохемију и зашт. животне средине Нови Сад Србија x x  
3077 Соња Смиљанић ТМФ - Технолошко металуршки факултет НХТ Београд Србија x x  
3078 Срђан Бједов Природно-математички факултет Департман за хемију, биохем. и зашт. живот.средине Нови Сад Србија x x  
3088 Сандра Петковић Рударски институт Лабораторија за заштиту животне и радне средине Београд Србија x x  
3102 Слађана Стајчић-Саватовић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3106 Наташа Диздаревић XIV београдска гимназија Београд Србија x x  
3126 Мила Крстајић Пајић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Београд Србија x x x
3167 Јелена Пураћ Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију Нови Сад Србија x x x
3172 Бојана Симовић Институт за мултидисциплинарна истраживања Београд Србија x x x
3173 Јелена Здравковић Иновациони центар ТМФ Инжењерство материјала Београд Србија x x  
3175 Марко Јеремић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
3176 Јована Вилипић Иновациони центар Хемијског факултета Београд Србија x x x
3179 Александра Јаношевић-Лежајић Фармацеутски факултет Катедра за физичку хемију и инструменталне методе Београд Србија x x x
3189 Вера Лазић Технолошки факултет Катедра за инжењерство конзервисане хране Нови Сад Србија x x  
3191 Наташа Ђуришић Младеновић Технолошки факултет Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство Нови Сад Србија x x  
3192 Јелена Цвејанов Технолошки факултет Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство Нови Сад Србија x x  
3195 Јелена Живанчев Технолошки факултет Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство Нови Сад Србија x x  
3197 Сузана Апостолов Природно-математички факултет Департман за хемију, биохемију Нови Сад Србија x x  
3198 Бранислав Јовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3199 Даница Јовић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3200 Емилија Свирчев Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3201 Драгана Томашевић-Пилиповић Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3218 Јасмина Анојчић Природно-математички факултет Департман за хемију, биохемију и зашт.животне средине Нови Сад Србија x x  
3220 Олга Вајдле Београд Србија x x  
3221 Снежана Паповић Београд Србија x x  
3223 Јелена Спасојевић Бељин Природно-математички факултет Департман за хемију Нови Сад Србија x x  
3230 Симеон Минић ХФ - Хемијски факултет Београд Србија x x  
3232 Арпад Кираљ Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Катедра за хемијско инжењерство Нови Сад Србија x x  
3234 Весна Милановић Иновациони центар ХФ Београд Србија x x x
3235 Марина Лазаревић Природно-математички факултет Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Нови Сад Србија x x  
3239 Ивана Кузминац Београд Србија x x  
3247 Драгана Копривица Београд Србија x x  
3253 Нада Савић Универзитет у Крагујевцу , Природно-математички факултет Институт за хемију Крагујевац Србија x x  
3283 Милица Балабан Природно-математички факултет Хемија Бања Лука Б и Х - Република Српска x x  
3301 Јелена Миловановић-Николић Београд Србија x x  
3313 Страхиња Симоновић Природно-математички факултет Косовска Митровица Србија x x  
3315 Данијела Стефановић Основна школа "Свети Сава" Власотинце Србија x x  
3319 Гаврило Шекуларац И Х Т М Центар за електрохемију Београд Србија x x  
3321 Сања Шешлија ТМФ - Технолошко металуршки факултет О Х Т Београд Србија x x x
3344 Маја Милошевић ИНВ - Институт за нуклеарне науке Винча Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију -090 Београд Србија x x  
3347 Ивана Боришев Природно-математички факултет Департман за хемију,биохемију и заштиту животне средине Нови Сад Србија x x  
3348 Милица Кошевић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Београд Србија x x x
3349 Ана Латковић Метанолско-сирћетни комплекс Служба аналитичке контроле Кикинда Србија x x  
3358 Софија Бекић Београд Србија x x  
3364 Маријана Живковић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Центар за хемију Београд Србија x x x
3377 Слађана Ђорђевић Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет, Хемија Крагујевац Србија x x x
3379 Татјана Николић Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију Нови Сад Србија x x  
3380 Данијела Којић Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију Нови Сад Србија x x  
3381 Ива Узелац Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију Нови Сад Србија x x  
3382 Тамара Узелац Београд Србија x x  
3390 Бранко Кордић Београд Србија x x  
3391 Душан Шкорић Природно-математички факултет Нови Сад Србија x x  
3394 Анита Лазић ТМФ - Технолошко металуршки факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
3395 Наташа Варга Природно-математички факултет Нови Сад Србија x x  
3400 Кристиан Пастор Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Катедра за примењене и инжењерске хемије Нови Сад Србија x x  
3406 Ана Ђуровић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3407 Mилица Караџић Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3408 Бранислава Николовски Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3415 Драган Мариновић Завод за јавно здравље Хемијско одељење Краљево Србија x x  
3430 Драган Живанчев Институт за ратарство и повртарство Одељење за стрна жита Нови Сад Србија x x  
3433 Мариа Узелац Београд Србија x x  
3442 Милан Бјелица Универзитет у Београду Електротехнички факултет ( Катедра за телекомуникације) Београд Србија x x  
3443 Матеа Корица Технолошко металуршки факултет Текстилно инжењерство Београд Србија x x x
3444 Маријана Пантовић Павловић ИХТМ - Институт за хем. тех. и металургију Катедра за електрохемију Београд Србија x x x
3459 Јелена Лазић Београд Србија x x  
3464 Владимир Ајдачић Београд Србија x x  
3478 Миленко Ристић Природно математички факултет Косовска Митровица Одсек за хемију Косовска Митровица Србија x x  
3479 Јелена Кесић Београд Србија x x  
3480 Жељко Поповић Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, Лаб.за биохемију и мол.биологију Нови Сад Србија x x  
3487 Бранислав Шојић Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад Србија x x  
3488 Тамара Апостоловић Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Нови Сад Србија x x  
3491 Маријана Крагуљ Исаковски Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Нови Сад Србија x x  
3493 Анита Леовац Маћерак Универзитет у Новом Саду Природно математички факултет Нови Сад Србија x x  
3495 Ненад Булатовић Средње стручна школа "4. јули"   Врбас Србија x x  
3496 Нада Орбовић Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3498 Драгана Перовић Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3499 Татјана Бабић Средње стручна школа" 4.Јули" Врбас Србија x x  
3500 Мила Сузић Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3501 Данијела Стојанов Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3502 Биљана Зеремски Бранков Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3503 Аница Грачанин Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3504 Тамара Премовић Средње стручна школа "4. Јули" Врбас Србија x x  
3506 Јелена Милинковић Универзитет у Новом Саду , Технолошки факултет Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство Нови Сад Србија x x  
3524 Маријана Пеић Тукуљац Пољопривредни факултет Нови Сад Ратарство и повртарство Нови Сад Србија x x  
3532 Марија Михаиловић ИХТМ - Институт за хем. тех. И металургију Центар за електрохемију Београд Србија x x x
3535 Катарина Нешовић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
3539 Јован Јовановић Технолошко-металуршки факултет Хемијско инжењерство Београд Србија x x x
3540 Милена Жарковић Рударски институт д.о.о Лабораторија за заштиту животне и радне средине Београд Србија x x  
3541 Игор Медић Београд Србија x x  
3542 Милорад Миљић Београд Србија x x  
3543 Kарла Илић Ђурђић Хемијски факултет Београд Катедра за биохемију Београд Србија x x  
3544 Снежана Алексић Tigar Tyres Pirot Србија x x  
3546 Исидора Замљен Београд Србија x x  
3547 Весна Граховац Београд Србија x x  
3554 Милош Петровић Београд Србија x x  
3555 Лепосава Павун Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Катедра за физичку хемију и инструменталне методе Београд Србија x x x
3558 Стефан Петровић Београд Србија x x  
3559 Урош Стаменковић Технички факултет у Бору Катедра за прерађивачку металургију Бор Србија x x x
3560 Сања Берић Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Нови Сад Србија x x  
3561 Светлана Новинић Београд Србија x x  
3562 Надежда Стојанов Институт за ратарство и повртарство Нови Сад Нови Сад Србија x x  
3563 Наташа Марковић Београд Србија x x  
3564 Александар Јакшић Београд Србија x x  
3565 Стефан Вукмановић Технолошки факултет Нови Сад Нови Сад Србија x x  
3569 Милена Симић Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
3570 Мирјана Шеваљевић Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Србија x x  
3571 Михајло Гигов Рударски институт Лабораторија за заштиту животне и радне средине Београд Србија x x  
3580 Весна Вујић Универзитет у Београду , Медицински факултет Институт за хемију у медицини Београд Србија x x  
3581 Милица Лукач Београд Србија x x  
3583 Александра Димитријевић Procter and Gamble Services Company SA Research and Development Home Care Strombeek-Bever Belgium x x  
3584 Саша Хорват Универзитет у Новом Саду , Природно-математички факултет Нови Сад Србија x x  
3585 Љиљана Сератлић Средња стручна школа "4. јули" Врбас Србија x x  
3586 Веселинка Радовић Средња стручна школа "4. јули" Врбас Србија x x  
3587 Радмила Ускоковић Средња стручна школа "4. јули" Врбас Србија x x  
3590 Снежана Аксентијевић Висока-пословна техничка школа Инжењерство заштите животне средине Ужице Србија x x  
3591 Драгана Чучак Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Нови бСад Србија x x  
3592 Миле Димитријевић Технички факултет Бор Технолошко инжењерство Бор Србија x x  
3596 Слађана Кекезовић Београд Србија x x  
3597 Лука Матовић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Катедра за органску хемију Београд Србија x x  
3602 Дарка Марковић Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета Београд Србија x x x
3606 Милена Стевановић Иновациони центар ТМФ Београд Србија x x x
3617 Milan Stojavić Columbia University Medical Center Medicine New York City United States x x  
3620 Татјана Куљанин Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Хемијско-процесно инжењерство Нови Сад Србија x x  
3621 Ненад Костић Texas A&M University Chemistry Commerce USA x x  
3626 Нада Видовић Београд Србија x x  
3639 Гордана Стојановић Универзитет у Нишу , Природно-математички факултет Департман за хемију Ниш Србија x x x

Вести : : News