Friday 24 January 2020
  • 2019 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

Активни чланови Српског хемијског Друштва
са чланарином плаћеном за претходне две године, 2017. и 2018.

Одлуком Председништва СХД само чланови Друштва са плаћеном чланарином у претходне две године (у односу на текућу) су пуноправни чланови Друштва који то могу наводити у биографији, извештајима и рефератима. Ово се не односи на оне студенте редовних и мастер студија и ученике који су се учланили током текуће и претходне године. Нови чланови стичу статус активног члана након две године чланства (и плаћеном чланарином). Овај списак Активних чланова Друштва је доказ о чланству, и Канцеларија више неће издавати потврде о томе. Списак неће више бити ажуриран током 2019. године

Списак чланова са плаћеном чланарином за 2019. годину, закључно са 16. јулом 2019. се налази ОВДЕ

 
 
Уколико не видите списак pdf верзију списка можете преузети ОВДЕ.