Monday 5 December 2022

Sastanak Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva

Dnevni red

 1. Informacije

 2. Predavanja

  Dr Biljana Glišić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
  Kompleksi metala kao terapeutski agensi: antimikrobna aktivnost kompleksa srebra

  Dr Dejan Opsenica, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  Aminohinolini kao inhibitori quorum sensing (QS)

 3. Razno

ponedeljak, 18. februar u 13.00 časova, Mali hemijski amfiteatar Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12


latest Running | Nike Air Force 1 Green Gold Swoosh DA8481-300 , Gov

Вести : : News