Tuesday 7 February 2023

Sekcije za materijale Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine organizuje

PREDAVANJE

dr Miroslav CvetinovAkademija Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

Karakterizacija meke materije metodom difrakcije X-zraka

ponedeljak, 25. oktobar 2019. godine, u 12 h, Plava Sala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu 


Biografija predavača

Miroslav 200x300Miroslav Cvetinov je rođen 1979. godine u Novom Sadu, a osnovnu i srednju tehničku školu završava u Bačkoj Palanci. Diplomira na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine a 2014. godine doktorira unutar uže naučne oblasti eksperimentalna fizika kondenzovane materije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon devet godina rada pri departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Miroslav počinje da radi na Akademiji umetnosti u zvanju docenta. Na Akademiji drži predavanja iz predmeta: Optika 1 i 2, Akustika, Optičke metode u restauraciji i konzervaciji, kao i Prirodne nauke u restauraciji i konzervaciji.

Miroslavova naučno-istraživačka aktivnost se primarno odvija u oblasti rendgenske difrakcije, spektroskopije i mikroskopije polimernih, tečno-kristalnih i nanokompozitnih materijala. Dosadašnje rezultate je publikovao u 18 radova u časopisima iz kategorije M20, kao i na brojnim međunarodnim konferencijama. Indeks citiranosti mu je 79, a h-indeks 6 (izvor: WoS).

Miroslav preferira da vreme provodi u krugu porodice i prijatelja, kao i čitajući, putujući ili baveći se sportom. Oženjen je i otac dvoje dece.

 

 

nike dunk high black leather chair for sale | Giftofvision , Streetwear, Sneaker News and Release Dates

Вести : : News