Wednesday 19 January 2022

Predavanje u okviru Sekcije za keramiku

Gas sensing potential of the nanocrystalline cobalt-oxide produced by the self-propagation reaction
Katarina Vojisavljević1, Susanne Wicker2, Inci Can2, Andreja Benčan1,3, Nicolae Barsan2, Barbara Malič1,3
1Jožef Stefan Institute, 1000 Ljubljana, Slovenia
2Eberhard Karls University of Tübingen, 72076 Tübingen, Germany
3Jožef Stefan International Postgraduated School, 1000 Ljubljana, Slovenia

Utorak, 10. 10. 2017, u 12.00 - Svečana sala III sprat Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu 
Abstract

Cobalt oxide, Co3O4 with the spinel AB2O4 structure, commonly known as a good CO catalyst, has drawn in last decades a special interest as a p-type metal-oxide gas sensor. To exploit the catalytic and gas sensing properties of Co3O4, the surface area of the powder and ceramic active layer should be high to enable effective interactions of the gas with the sensor material. Therefore, the essential issue is to produce Co3O4 with defined morphology, high porosity and a narrow distribution of particle/crystallite sizes. That can be successfully achieved by the self-propagation combustion reaction.

The nanocrystalline Co3O4 powder was synthesised by the cobalt nitrate-glycine self-propagation combustion. The glycine/metal ion ratio was adjusted to provide stoichiometric or fuel-lean conditions of the redox reaction. During the rapid heating to 350 oC, the gels auto-ignited at approximately 150 oC and afterwards the reaction underwent to deflagration with the evolution of large amounts of gases, subsequently forming black voluminous powders.

Simultaneous thermal analysis combined with evolved gas analyses were used to establish the exothermicity and mechanism of the reaction. Morphological details and phase composition of the powders induced by the exothermicity of the redox-reactions were followed by the field emission scanning and transmission electron microscopies and X-ray analysis. In contrast to stoichiometric reaction, where the short-string Co3O4 particles formed hard agglomerates, the energetically softer 50% fuel lean reaction was responsible for weak bonds between Co3O4 particles and formation of the loose cauliflower-like agglomerates. The latter powder with the specific surface area of 64.4 m2/g and the average crystallite size of  ~11 nm was used for the processing of sensors, which showed a superior sensor response toward 20 ppm of acetone at a low operating temperature of 150 oC.

Биографија предавача
Др Катарина Војисављевић је дипломирала 2003. године на Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду. По завршеним докторским студијама 2010. године на Универзитету у Београду, смер Наука о материјалима, промовисана је у академско звање доктора наука из мултидисциплинарне научне области - наука о материјалима.
Од јануара 2004. године запослена је као истраживач приправник у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, у Одсеку за материјале и конверзију енергије, док је звање истраживач сарадник стекла фебруара 2007. године. Као члан истраживачког тима Одсека за материјале, Института за мултидисциплинарна истраживања, од фебруара 2007. до августа 2011. године активно је учествовала у актуелним националним пројектима и билатералним сарадњама. Новембра 2010. године стиче звање научног сарадника, а јануара 2016. године и звање вишег научног сарадника.
Од августа 2011. године је на стручном усавршавању у Институту Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, где је укључена у више међународних, билатералних и словеначких националних пројеката. У циљу стручног усавршавања у карактеризацији функционалних својстава гасних сензора борави у току априла 2014. године на Институту за физичку и теоријску хемију „Eberhard Karls“ Универзитета у Тибингену (Tuebingen) у Немачкој.
Досадашњи научно-истраживачки рад др Катарине Војисављевић је у области физике и хемије чврстог стања и посвећен је пре свега истраживањима везаним за керамичке материјале који имају различите примене у електроници. Ужео области истраживања везане су за синтезу, карактеризацију и унапређивање својстава n- и p- типа полупроводничких материјала, керамичких мета за добијање танких филмова физичким методама депозиције, сензора гаса у форми дебелих и танких филмова произведених различитим хемијским и физичким методама депозиције, као и фероелектричних танких филмова за потенцијалну примену у микро-електро-механичким системима – МЕМС.
Аутор је или коаутор 68 библиографских јединица из научне области којом се бави, а од којих је 30 публиковано у часописима међународног значаја, 6 у зборницима радова међународних конференција, 21 саопштено на међународним конференцијама, док у преостале библиографске јединице спада 10 техничких извјештаја и 1 поглавље у монографији међународног значаја. Аутор је два предавања по позиву на страним Универзитетима, као и коаутор 3 предавања по позиву на међународним конференцијама.

Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270

Вести : : News

 • SM

  Journal of the Serbian Chemical Society
  Theme issue honoring Professor Emeritus Slobodan Milosavljevićs 80th birthday

  Vol 86 
  No 12 
  was published

  IF 2020 1.240


  New OnLine First Article

  Modelling of gas–particle partitioning of PAHs according to ab/adsorption approach
  Mirjana Vojinović Miloradov, Maja Turk Sekulić, Lazar Ignjatović, Smilja Krajinović, Dragan Adamović, Jelena Radonić

  11428 Graphical Abstract 59862 77876 2 20211129

  New Accepted Manuscripts

  New rhodium(III)-ED3AP complex: crystal structure, characterization and computational chemistry
  Marko Radovanović, Marija Jeremić, Matija Zlatar, Frank Heinemann, Zoran Matović

  11533 Graphical Abstract 61114 79276 15 20220114

  Correlating of solubility of solid hydrocarbons in supercritical CO2 using different equations of state and mixing rules
  Narjes Setoodeh, Abolhasan Ameri

  11074 Graphical Abstract 56374 73702 2 20210817

   
 • Списак активних чланова Друштва 
  је ажуриран 17. јануара 2022.
  (ново ажурирање у марту 2022.)

  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2022.
  је ажуриран 17. јануара 2021.
  (ново ажурирање у марту 2022.)

   
 • Чланарине и претплате за 2022. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2022 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • SS2019

  16. децембар 2021.

  детаљније...


   

   
   
 • emec logo

  Od 30. novembra do 3. decembra 2021. godine u Novom Sadu, u prostorijama Matice srpske održan je 21. po redu European Meeting of Environmental Chemistry (EMEC21).

  Pročitajte više...

   
   
 • top2

  Универзитет Стенфорд је објавио листу 2 % најутицајнијих научника у свету према пресеку Скопуса 01.08.2021. и ажурираним подацима за 2020. годину. Честитамо члановима нашег Друштва који су се нашли на каријерној и годишњој листи

  University of Stanford released the list of top 2 % scientists in the world based on the Aug 01, 2021 snapshot from Scopus and is updated to citation year 2020 available HERE. Congratulations to the members of our Society who were recognized in the career and single year lists.

   
 • ChemEu

  Na poziv Predsednika EuChemS Florisa Rutjesa, Slavica Ražić (predsednik Sekcije za analitičku hemiju EuChemS) i Péter Szalay (predsednik Sekcije za kompjutersku i teorijsku hemiju EuChemS), napisali su uvodnik za najnoviji broj glasila EuChemS, Chemistry in Europe.
  Članak Challenges towards a sustainable future, možete pročitati na  https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-3/

   
   
 • logo2 rvb

  На Генералној скупштини -EuChemS-a, одржаној онлајн 21. 10. 2021. проф. Славица Ражић, члан Управног одбора Српског хемијског друштва, изабрана је у Извршни одбор EuChemS-a. Кандидатуру проф. Ражић је подржало Друштво.

   
   
 • eurofood chem logo

  Конференција XXI EuroFoodChem у Београду одлажена за септембар 2023.

   
 • Green sample prep

  Студијска група и мрежа за припрему узорака EuChemS-DAC

  Члан се постаје лако, а чланство је бесплатно.

  Детањније...

   

   
 • 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
  Ioannina- Greece, June 6-10, 2021
  ОДЛОЖЕНО ЗА 2023.

   

   
  jordan release date | Buy online Sneaker for Men