Monday 29 May 2023

Predavanje u okviru Sekcije za keramiku

Gas sensing potential of the nanocrystalline cobalt-oxide produced by the self-propagation reaction
Katarina Vojisavljević1, Susanne Wicker2, Inci Can2, Andreja Benčan1,3, Nicolae Barsan2, Barbara Malič1,3
1Jožef Stefan Institute, 1000 Ljubljana, Slovenia
2Eberhard Karls University of Tübingen, 72076 Tübingen, Germany
3Jožef Stefan International Postgraduated School, 1000 Ljubljana, Slovenia

Utorak, 10. 10. 2017, u 12.00 - Svečana sala III sprat Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu 
Abstract

Cobalt oxide, Co3O4 with the spinel AB2O4 structure, commonly known as a good CO catalyst, has drawn in last decades a special interest as a p-type metal-oxide gas sensor. To exploit the catalytic and gas sensing properties of Co3O4, the surface area of the powder and ceramic active layer should be high to enable effective interactions of the gas with the sensor material. Therefore, the essential issue is to produce Co3O4 with defined morphology, high porosity and a narrow distribution of particle/crystallite sizes. That can be successfully achieved by the self-propagation combustion reaction.

The nanocrystalline Co3O4 powder was synthesised by the cobalt nitrate-glycine self-propagation combustion. The glycine/metal ion ratio was adjusted to provide stoichiometric or fuel-lean conditions of the redox reaction. During the rapid heating to 350 oC, the gels auto-ignited at approximately 150 oC and afterwards the reaction underwent to deflagration with the evolution of large amounts of gases, subsequently forming black voluminous powders.

Simultaneous thermal analysis combined with evolved gas analyses were used to establish the exothermicity and mechanism of the reaction. Morphological details and phase composition of the powders induced by the exothermicity of the redox-reactions were followed by the field emission scanning and transmission electron microscopies and X-ray analysis. In contrast to stoichiometric reaction, where the short-string Co3O4 particles formed hard agglomerates, the energetically softer 50% fuel lean reaction was responsible for weak bonds between Co3O4 particles and formation of the loose cauliflower-like agglomerates. The latter powder with the specific surface area of 64.4 m2/g and the average crystallite size of  ~11 nm was used for the processing of sensors, which showed a superior sensor response toward 20 ppm of acetone at a low operating temperature of 150 oC.

Биографија предавача
Др Катарина Војисављевић је дипломирала 2003. године на Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду. По завршеним докторским студијама 2010. године на Универзитету у Београду, смер Наука о материјалима, промовисана је у академско звање доктора наука из мултидисциплинарне научне области - наука о материјалима.
Од јануара 2004. године запослена је као истраживач приправник у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, у Одсеку за материјале и конверзију енергије, док је звање истраживач сарадник стекла фебруара 2007. године. Као члан истраживачког тима Одсека за материјале, Института за мултидисциплинарна истраживања, од фебруара 2007. до августа 2011. године активно је учествовала у актуелним националним пројектима и билатералним сарадњама. Новембра 2010. године стиче звање научног сарадника, а јануара 2016. године и звање вишег научног сарадника.
Од августа 2011. године је на стручном усавршавању у Институту Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, где је укључена у више међународних, билатералних и словеначких националних пројеката. У циљу стручног усавршавања у карактеризацији функционалних својстава гасних сензора борави у току априла 2014. године на Институту за физичку и теоријску хемију „Eberhard Karls“ Универзитета у Тибингену (Tuebingen) у Немачкој.
Досадашњи научно-истраживачки рад др Катарине Војисављевић је у области физике и хемије чврстог стања и посвећен је пре свега истраживањима везаним за керамичке материјале који имају различите примене у електроници. Ужео области истраживања везане су за синтезу, карактеризацију и унапређивање својстава n- и p- типа полупроводничких материјала, керамичких мета за добијање танких филмова физичким методама депозиције, сензора гаса у форми дебелих и танких филмова произведених различитим хемијским и физичким методама депозиције, као и фероелектричних танких филмова за потенцијалну примену у микро-електро-механичким системима – МЕМС.
Аутор је или коаутор 68 библиографских јединица из научне области којом се бави, а од којих је 30 публиковано у часописима међународног значаја, 6 у зборницима радова међународних конференција, 21 саопштено на међународним конференцијама, док у преостале библиографске јединице спада 10 техничких извјештаја и 1 поглавље у монографији међународног значаја. Аутор је два предавања по позиву на страним Универзитетима, као и коаутор 3 предавања по позиву на међународним конференцијама.

Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270

Вести : : News

 •  

  59. Саветовање Српског хемијског друштва

  Поштоване колегинице и колеге,

  Са задовољством објављујемо да ће 59. Саветовање Српског хемијског друштва бити одржано 1. и 2. јуна 2023. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, у организацији Српског хемијског друштва и Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине. Учесници из земље и региона биће у прилици да презентују резултате својих истраживања из области хемије, хемијске технологије, металургије, хемијског инжењерства и наставе хемије у оквиру 13 секција. Позивамо Вас да нам се придружите и да у виду усмених и постерских саопштења представите резултате својих научних истраживања, те тиме допринесете међусобном упознавању, повезивању у научној сарадњи и заједничком развоју.

  Званични језици Саветовања биће српски и енглески. Више о програму Саветовања и начину пријављивања може се прочитати на сајту Саветовања: https://hdv.org.rs/59shd

  Срдачно вас поздрављамо!

  Даниела Шојић Меркулов , председник Научног одбора Саветовања
  Сузана Јовановић-Шанта , председник Организационог одбора Саветовања

   
 • СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ

  За период 2022-2025. СХД је акредитовао два СЕМИНАРА:

  1. НАСТАВА/УЧЕЊЕ ХЕМИЈЕ И ПРОВЕРАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА НА ДАЉИНУ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=275

  2. ХЕМИЈА ПЛУС: ХЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=562

   
 •  
  18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT će se održati od 11-15. juna 2023. godine u Veneciji. Konferenciju tradicionalno organizuje EuChemS DCE sa nacionalnim hemijskim društvima, ovoga puta sa Hemijskim društvom Italije.

  Uputstvo za prijavu radova i svi detalji o konferenciji nalaze se na sajtu https://icce2023.com/.

  UMANJENJE CENA KOTIZACIJE ZA 25% PRIMENJUJE SE I NA SRBIJU ZA RANE REGISTRACIJE KOJE ĆE SE PRIMATI DO 30. APRILA 2023. GODINE!!!

  Rok za slanje izvoda će biti produžen.
   
 • ECF2023

  EuroFoodChem kongres će se održati u Beogradu od 14. do 16. juna 2023. godine
  u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 

  Organizatori kongresa su Sekcija za hemiju hrane EuChemS i Spsko hemijsko društvo, uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.

  Detaljnije informacije mogu se pronaći sajtu konferencije: https://xxiieurofoodchem.com, uključujući uputstvo za podnošenje apstrakata za usmene, flash ili posterske prezentacije: https://xxiieurofoodchem.com/instructions-for-abstract/

  Važni datumi:

  1. Rok za prijavu radova za usmene prezentacije: 15. februar 2023.
  2. Rok za prijavu radova za posterske prezentacije: 15. mart 2023.
  3. Informacija o prihvatanju radova: 1. april 2023.
  4. Rok za plaćanje rane kotizacija 15. april 2023.
  5. Rok za plaćanje kasne kotizacije: 1. jun 2023.

   

   
 • CoverEV 2023 V88 No1 400


  CoverEV 2023 V88 No2 400

  Vol 88 No 1 and No 2 were published

  IF 2021 1.100


  New Accepted Manuscript

  Graphical Abstract
  Synthesis and antiproliferative activity of new thiazole hybrids with [3.3.0]furofuranone or tetrahydrofuran scaffolds

  Vesna Kojić, Miloš Svirčev, Sanja Djokić, Ivana Kovačević, Marko V. Rodić, Bojana Srećo Zelenović, Velimir Popsavin, Mirjana Popsavin

  Graphical Abstract
  Highly efficient functional materials for modern electrochemical devices

  Vitaliy Smilyk, Yuliia Voloshanovska, Vadym Galaguz, Oleksandr Ivanenko , Olha Medvezhynska
   
   
 • shd Kallos mali 2020

  Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

  Како медији прате иницијативу Друштва:

  Више о томе како медији прате иницијативу Друштва погледајте ОВДЕ!

  Прочитајте цело саопштење

   
 • 40 godina sekcija lat

  Ciklus predavanja povodom 40 godina Sekcije za zaštitu životne sredine SHD
  Sledeće predavanje u ciklusu održaće

  Dr Miloš Davidović
  Institut Vinča Univerziteta u Beogradu
  Merenje atmosferskih aerosola u životnoj sredini korišćenjem optičke metode i metode zasnovane na električnoj pokretljivosti: teorijske osnove i iskustva iz kampanja u Beogradu i Novom Sadu

  Online: shorturl.at/cxSYZ

  20. 12. 2022, u 13.00 h
  Konferencijska sala VIDIS centra
  Institut „Vinča“, Beograd

  Spisak svih predavanja i detaljnije informacije o predavanju možete pronaći OVDE

   
 • Pozivnica2022

  7. децембар 2022.
  Доступне су фотографије са Свечане скупштине


   

   
   
 • header homepage sr

  Циклус предавања

  СУСРЕТИ СА СТВАРАОЦИМА - МАСТЕРКЛАС
  Живорад Чековић 

  средa 21. децембра 2022. у 18.00 h
  Галеријa науке и технике САНУ
  Ђуре Јакшића 2

  О академику Живораду Чековићу:
  https://www.sanu.ac.rs/clan/cekovic-zivorad/

   
 • horizontalni logo

  9. Simpozijum
  Hemija i zaštita životne sredine

  EnviroChem 2023 

  Kladovo, 4. do 7. jun 2023. godine

  Prvi rok za podnošenje izvoda:
  9. decembar 2022. godine

  Obaveštenje o prihvatanju ovih izvoda do 18. decembra 2022. godine

  Registracija : : Podnošenje izvoda

  detaljnije....

   
 • Чланарине и претплате за 2023. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2023 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • ECF2023

  XXI EuroFoodChem конгрес ће се одржати у Београду
  од 14. до 16 јуна 2023.
  https://xxiieurofoodchem.com/

  детаљније информације.....

   
 • ICSC
  38th International Conference on
  Solution Chemistry (38ICSC)

  July 9-14, 2023, Belgrade, Serbia

  https://icsc2023.pmf.uns.ac.rs/

  Download Flyer

   
 • Списак активних чланова Друштва 
  је ажуриран 14. јуна 2022.

  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2022.
  је ажуриран 1. новембра 2022.

   
 • Dhbhzzs logo

  60 година Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ 

  прочитејте више...