Friday 24 January 2020
  • 2019 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

Sastanak sekcije za keramiku SHD

1. Predavanje po pozivu

dr Aleksandar Radojković

Hemijska stabilnost dopiranog barijum-cerijum-oksida kao elektrolita za gorivne ćelije na bazi oksida  u čvrstom stanju

Izvod predavanja i biografija predavača

2. Organizacija V konferencije Društva za keramičke materijale Srbije, Beograd, Mašinski fakultet, 11-13. jun 2019. godine

 

ponedeljak, 17. decembra 2018. godine u 12.30 h,  Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta 


 

Вести : : News