Saturday 3 December 2022

Sastanak sekcije za keramiku SHD

1. Predavanje po pozivu

dr Aleksandar Radojković

Hemijska stabilnost dopiranog barijum-cerijum-oksida kao elektrolita za gorivne ćelije na bazi oksida  u čvrstom stanju

Izvod predavanja i biografija predavača

2. Organizacija V konferencije Društva za keramičke materijale Srbije, Beograd, Mašinski fakultet, 11-13. jun 2019. godine

 

ponedeljak, 17. decembra 2018. godine u 12.30 h,  Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta 


 

Running Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp

Вести : : News