Saturday 3 December 2022

Изборнa седницa Скупштине СХД-ХДВ 

понедељак, 25. 02. 2019. године у 15 сати, Плавa салa на Технолошком факултету у Новом Саду


Дневни ред:

 1. Отварање Скупштине
 2. Избор председавајућег и радног председништва
 3. Усвајање записника са претходне Скупштине (преузмите Записник
 4. Предавање: Проф. др Сузана Јовановић-Шанта – Медицинска хемија стероида (Извод и Биографија предавача)
 5. Избор Кандидационе комисије за спровођење избора руководства Друштва(Председник, Потпредседник, Извршни и Надзорни одбор, Комисија за награде и одликовања, Комисија за међународну сарадњу)
 6. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2018. годину
 7. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2018. годину
 8. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2018. години
 9. Дискусија о извештајима и њихово усвајање
 10. Предлагање кандидата од стране Кандидационе комисије (Председник, Потпредседник, Извршни и Надзорни одбор, Комисија за награде и одликовања, Комисија за међународну сарадњу)
 11. Избор органа СХД-ХДВ
 12. План рада Друштва за 2019. годину
 13. Финансијски план за 2019. годину
 14. Разно

Након седнице Скупштине одржан је коктел у Сали за седнице Технолошког факултета.


 

Giftofvision - Sneakers search engine | Releases Nike Shoes

Вести : : News