Saturday 3 December 2022

9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries

May 8-11, 2019, Târgovişte, Valahia University of Târgovişte, ROMANIA


Od 9. do 11. maja 2019. godine održana je Deveta internacionalna konferencija hemijskih društava jugoistočne Evrope (9th International Conference of Chemistry Societies of the Southeast Europen Countries, ICOSECS9), na Univerzitetu Valahia u Trgovištu, Rumuniji. Zemlje učesnice bile su Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Grčka, Kipar, Crna Gora i Srbija. Predstavnik Srpskog hemijskog društva u Odboru konferencije bila je predsednica Srpskog hemijskog društva dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurškog fakulteta. U međunarodnom naučnom odboru, Srpsko hemijsko društvo je predstavljao dr Igor Opsenica, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Jedno od plenarnih predavanja na konferenciji držao je dr Miloš Milčić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, na temu "Phycocyanobilin, a bioactive compound of blue-green alga, binds with high affinity to serum albumin and lactoglobulin proteins". Na konferenciji ukupno je predstavljeno osam plenarnih predavanja, pedeset usmenih prezentacija i sto trideset devet posterskih prezentacija. Srbija je predstavljena kroz dvadeset tri prezentacije, i time je prema broju radova bila druga najzastupljenija zemlja na konferenciji, posle Rumunije. Na ceremoniji zatvaranja konferencije ICOSECS9 Rumunsko hemijsko društvo je povodom 100 godina od osnivanja dodelilo počasnu diplomu „Diploma of Honor Petru Poni“ i medalju „Petru Poni“ prof. dr Vesni Mišković-Stanković, predsednici Srpskog hemijskog društva i članu Odbora konferencije, i prof. dr Milošu Milčiću, plenarnom predavaču, za doprinos razvoju i promociji nauke i organizaciji konferencije ICOSECS9.


 ICOSECS9 3 of 370

ICOSECS9 47 of 370

ICOSECS9 84 of 370

ICOSECS9 85 of 370

ICOSECS9 343 of 370

ICOSECS9 332 of 370

ICOSECS9 280 of 370

ICOSECS9 283 of 370

ICOSECS9 350 of 370

Giftofvision - Sneakers search engine | Air Jordan Sneakers

Вести : : News