Saturday 3 December 2022

Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula 

Dr Valerio CausinDepartment of Chemical Sciences, University of Padova, Padova, Italy
ELECTROSPUN FIBRES: BUILDING BLOCKS FOR INNOVATIVE MATERIALS
četvrtak, 16. mart 2017. godine u 14.00 časova, Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4/III
 
 
Nakon predavanja je održan godišnji sastanak Sekcije

Вести : : News