Monday 5 December 2022

Godišnji sastanak Sekcije za molekularnu nauku o hrani Srpskog hemijskog društva

Predavanje dr Vesne Jovanović, naučnog saradnika Hemijskog fakulteta Univerzitet u Beogradu pod naslovom

Nutritivna vrednost školjki i puževa iz mora oko Korejskog poluostrva

Apstrakt predavanja i kratka biografija predavača 


Prezentacija Horizon 2020 WIDESPREAD-05-2017 Twinning projekta

Twinning of research activities for the frontier research in the fields of food, nutrition and environmental ‘omics - FoodEnTwin

vodeći partner: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu; koordinator prof. dr Tanja Ćirković Veličković


Sastanak će biti održan u petak, 28.09.2018. godine sa početkom u 10.00 časova u Svečanoj sali Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16.

 

latest Nike Sneakers | Men Nike Footwear

Вести : : News