Monday 25 January 2021

PREDAVANJE

Sanja Živanović, PhD student na IRB Barcelona u grupi prof. Modesto Orozco

Hemija budućnosti: računarsko modelovanje i dizajn leka pomoću softvera za predviđanje bioaktivnih konformacija

Četvrtak, 27.12. 2018, 13.00 h -  predavaonica 14, V sprat Departmana za hemiju PMF, Novi Sad.

Izvod i Biografija predavača


 

Вести : : News