Thursday 20 June 2019
 • RSE SEE 7 Split, May 2019
 • 2018 5. децембар
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2019. 24. и 25. април
 • Актуелни догађаји Current events

Прошли догађаји : : Past Events

Godišnja izborna skupština Srpskog hemijskog društva

je održana 28. marta 2019. godine u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Karnegijeva 4, sa početkom u 14.00 časova.

DNEVNI RED:

 1. Uvodna reč predsednika Društva
 2. Izbor Kandidacione komisije za izbor predsednika Društva
 3. Izveštaj o radu Društva za 2018. godinu 
  Manifestacije
  SHD-HDV
  Klub mladih hemičara
  Biblioteka
 4. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
 5. Izveštaj Nadzornog odbora za 2018. godinu
 6. Diskusija o izveštajima
 7. Plan rada za 2019. godinu
  Manifestacije
 8. Finansijski plan za 2019. godinu
 9. Predlog Kandidacione komisije
 10. Izbor predsednika Društva
 11. Razno

Godišnja skupština je započela rad predavanjem
Novi prirodni proizvodi – od mahovina do drveća
Miroslav Novaković, IHTM- Centra za hemiju


 

Novi prirodni proizvodi – od mahovina do drveća

Miroslav Novaković

IHTM- Centra za hemiju

Jetrenjače predstavljaju podgrupu mahovina u širem smislu koje su hemijski najviše proučavane. Hemijski markeri jetrenjača su bisbibenzili, ali se često sreću i seskviterpenski laktoni, flavonoidi, triterpeni i masne kiseline. Hemijskom analizom jetrenjača Lophocolea bidentata iz Srbije, Marchatia debilis iz Kameruna i Lunularia cruciata iz Italije izolovani su seskviterpenski laktoni i bisbibenzili, od kojih se za 8 pokazalo da su nova jedinjenja sa značajnim biološkim aktivnostima. Jedan poznati bisbibenzil, perotetin F, je podvrgnut biotransformaciji gljivicom Aspergilus niger i dobijena su, i hemijski okarakterisana, 3 nova jedinjenja.

Drvenaste biljke, tj. različiti njihovi delovi, kora drveta ili srž, su izvori različitih sekundarnih metabolita sa značajnim biološkim aktivnostima. Tako je kora Alnus vrsta bogata diarilheptanoidima i pentacikličnim triterpenima, dok je kora Cotinus coggygria, sjajan izvor flavonoida. Iz vrsta Alnus glutinosa i A. viridis izolovano je preko 40 jedinjenja, 19 novih, sa značajnim biološkim aktivnostima. Najzastupljeniji poznati diarilheptanoidi su kao hemijski markeri našli primenu i u ekologiji, za razlikovanje vrsta A. glutinosa i A. incana, kao i eventualnih njihovih hibrida. Iz kore C. coggygria izolovana su i hemijski okarakterisana tri nova jedinjenja.

Miroslav Novaković je rođen u Kikindi 1976. godine, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju kao vukovac i đak generacije. Diplomirao je 2002. godine, magistrirao 2009, a doktorirao 2014. godine na Hemijskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Postdoktorsko usavršavanje je odradio u dva navrata od po šest meseci 2015. i 2016. godine, na farmaceutskom fakultetu Tokušima Bunri univerziteta, u Tokušimi, u Japanu, u laboratoriji prof. Jošinori Asakave, i na poljoprivrednom fakultetu u Ćezeni, univerziteta u Bolonji, u Italiji, u laboratoriji prof. Lućije Vanini. Dobitnik je treće nagrade Kostić fondacije za diplomski rad.

Od 2002. godine zaposlen je na IHTM, u Centru za hemiju, gde i danas radi kao naučni saradnik. Autor je 52 rada, od kojih je 11 kategorije M21A i 15 kategorije M21. Bavi se hemijom prirodnih proizvoda, pre svega izolovanjem i identifikacijom sekundarnih metabolita.

 Klub mladih hemičara Srbije zajedno sa Srpskim hemijskim društvom i 
Američkim hemijskim društvom (ACS)

je 24. novembra 2018. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu organizovao

Festival hemije „Hemija oko nas“

Ovakav događaj je prvi put organizovan u Srbiji. 

Detaljnije o festivalu na stanici Kluba mladih hemičara Srbije


Fotografija sa Festivala 

Svet hemija01

Svet hemija02

Svet hemija03

Svet hemija04

Svet hemija05

Svet hemija06

Svet hemija07

Svet hemija08

Svet hemija09

Svet hemija10

Svet hemija11

Svet hemija12

Svet hemija13

Svet hemija14

Svet hemija15

Svet hemija16

Svet hemija17

Svet hemija18

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва ће се одржати у среду, 7. 11. 2018. године у 14.00 часова, Свечана сала ТМФ, Карнегијева 4, Београд.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Рад Друштва у 2018.години- извештај председника, потпредседника и секретара
 2. Пошта и пријем нових чланова
 3. Манифестације Друштва (одржане и предстојеће)
 4. Предлози Комисије за јавна признања СХД
 5. Извештај о раду СХД-Хемијског друштва Војводине
 6. Извештаји о раду подружница и секција Друштва
 7. Публикације Друштва
 8. Финансије Друштва
 9. Одлука о висини новчане награде за најбоље дипломиране студенте у 2018.г. и одлука о висини чланарине и претплате на JSCS и ХП у 2019.г.
 10. Разно

 

9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries

May 8-11, 2019, Târgovişte, Valahia University of Târgovişte, ROMANIA


Od 9. do 11. maja 2019. godine održana je Deveta internacionalna konferencija hemijskih društava jugoistočne Evrope (9th International Conference of Chemistry Societies of the Southeast Europen Countries, ICOSECS9), na Univerzitetu Valahia u Trgovištu, Rumuniji. Zemlje učesnice bile su Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Grčka, Kipar, Crna Gora i Srbija. Predstavnik Srpskog hemijskog društva u Odboru konferencije bila je predsednica Srpskog hemijskog društva dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurškog fakulteta. U međunarodnom naučnom odboru, Srpsko hemijsko društvo je predstavljao dr Igor Opsenica, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Jedno od plenarnih predavanja na konferenciji držao je dr Miloš Milčić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, na temu "Phycocyanobilin, a bioactive compound of blue-green alga, binds with high affinity to serum albumin and lactoglobulin proteins". Na konferenciji ukupno je predstavljeno osam plenarnih predavanja, pedeset usmenih prezentacija i sto trideset devet posterskih prezentacija. Srbija je predstavljena kroz dvadeset tri prezentacije, i time je prema broju radova bila druga najzastupljenija zemlja na konferenciji, posle Rumunije. Na ceremoniji zatvaranja konferencije ICOSECS9 Rumunsko hemijsko društvo je povodom 100 godina od osnivanja dodelilo počasnu diplomu „Diploma of Honor Petru Poni“ i medalju „Petru Poni“ prof. dr Vesni Mišković-Stanković, predsednici Srpskog hemijskog društva i članu Odbora konferencije, i prof. dr Milošu Milčiću, plenarnom predavaču, za doprinos razvoju i promociji nauke i organizaciji konferencije ICOSECS9.


 ICOSECS9 3 of 370

ICOSECS9 47 of 370

ICOSECS9 84 of 370

ICOSECS9 85 of 370

ICOSECS9 343 of 370

ICOSECS9 332 of 370

ICOSECS9 280 of 370

ICOSECS9 283 of 370

ICOSECS9 350 of 370

poster2a

 

Шеста конференција младих хемичара Србије биће одржана у суботу, 27. октобра 2018. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду.

Научна саопштења покривају десет тематских области:

 • Биохемија и биотехнологија,
 • Хемијска анализа,
 • Хемијска синтеза,
 • Хемија макромолекула и нанотехнологије,
 • Хемија у настави,
 • Хемија хране,
 • Индустријска и примењена хемија,
 • Наука о материјалима,
 • Медицинска хемија,
 • Теоријска хемија.

Учесници који пријаве саопштење не плаћају котизацију за учешће на Конференцији.


ПОСТЕРСКА САОПШТЕЊА
Величина постера не треба да прелази 80 cm (ширина) x 100 cm (висина) , треба да буде у портрет оријентацији. Све што је неопходно за постављање постера биће обезбеђено на лицу места на конференцији.

УСМЕНА САОПШТЕЊА
Планирано време за једног учесника је 10 минута, од којих је 8 минута предвиђено за презентацију, а последња 2 минута су предвиђена за питања и дискусију.

Најбоље усмено саопштење на енглеском језику и најбољи постер на енглеском језику биће награђени. Награде су обезбедили Европска мрежа младих хемичара (EYCN), Evonik Industries и Српско хемијско друштво (СХД).

Вести : : News