ponedeljak 23 jul 2018
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2017 27. и 28. април
 • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
 • Актуелни догађаји Current events

Догађаји : : Events

Такмичења из хемије 2018

детаљне информације о свим такмичењима су доступне на сајту МОЈА ХЕМИЈА


54. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, одржано је од 18. до 20. маја 2018. годинe на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Резултати такмичења су доступни ОВДЕРЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Републичко такмичење из хемије за ученике средњих школа, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, одржано је од 11. до 13. маја 2018. годинe на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Резултати такмичења су доступни ОВДЕСРПСКА ХЕМИЈСКА ОЛИМПИЈАДАnis

Српска хемијска олимпијада у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, уз подршку програма Енергија знања Нафтне индустрије Србије, одржана је од 24. до 26. маја 2018. годинe на Хемијском факултету Универзитета у Београду. 

Свечана додела признања је одржана у просторијама НИС-а у Новом Саду, у недељу 27. маја, са почетком у 19 часова.

Резултати су доступни ОВДЕ

Фотографије са Олимпијаде

 

 

Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine organizuje

Predavanje
Dr Aleksandar Milovanović, Naučni instituta za veterinarstvo Novi Sad
Smanjenje reproduktivnih sposobnosti domaćih životinja usled prevelike težnje za eksploatacijom – tehnopatije, genetske/selekcijske promene, posledice i rešenja

Četvrtak, 12. 4. 2018. godine, u 13.00 h u predavaonici 14/V 
Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF u Novom Sadu.

Izvod predavanja i kratka biografija predavača

Годишњa седницa Скупштине 
Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине

одржана 26. фебруара 2018 у Новом Саду

Дневни ред:

 1. Отварање Скупштине
 2. Избор председавајућег и радног председништва
 3. Усвајање записника са претходне Скупштине*
 4. Предавање: Проф. др Марина Шћибан Утицaj остатака средстава за одржавање хигијене на воде**
 5. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2017. годину
 6. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2017. годину
 7. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2017. години
 8. Дискусија о извештајима и њихово усвајање
 9. План рада Друштва за 2018. годину
 10. Финансијски план за 2018. годину
 11. Усвајање делегираних представника СХД-ХДВ за Председништво и Управни одбор СХД
 12. Разно

 

*   ЗАПИСНИК са Годишње изборне скупштине Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине одржане 22. 02. 2017.
**  Извод предавања и кратка биографија предавача

 

 

Годишња изборна скупштина
Српског хемијског друштва

је одржана у среду, 28. марта 2018. године са почетком у 16.00 часова, у Свечаној сали ТМФ-а, Карнегијева 4, Београд

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Уводна реч председника Друштва
 2. Избор Кандидационе комисије за избор потпредседника, секретара, чланова Председништва, Управног одбора, Надзорног одбора, Комисије за јавна признања и Жирија за медаље  Српског хемијског друштва
 3. Извештај о раду Друштва у 2017. години
 4. Финансијски извештај за 2017. годину
 5. Извештај Надзорног одбора за 2017. годину
 6. Дискусија о извештајима
 7. План рада за 2018. годину
 8. Финансијски план за 2018. годину
 9. Предлог Кандидационе комисије
 10. Избор потпредседника, секретара, чланова Председништва, Управног одбора, Надзорног одбора, Комисије за јавна признања и Жирија за медаље  Српског хемијског друштва
 11. Разно

Током Скупштине Проф. др Маја Радетић, Технолошко-металуршки факултет, Београд
је одржала предавање под насловом
Функционализација текстилних материјала наночестицама титан(IV)-оксида

Семинар о  рецензирању

После два семинара у органиизацији Центра за промоцију науке одржана током новембра и децембра 2017. у Београду, 19. јануара 2018. у амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду одржан је трећи Семинар о рецензирању за истраживаче у организацији Центра за промоцију науке и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Семинар је првенствено намењен млађим, у процесу рецензирања неискуснијим истраживачима, осмишљен као едукација и помоћ у савладавању овог одговорног задатка.

Снимци предавања о различитим аспектима ове академске вештине можете погледати кликом на наслов сваког од предавања:

Иван Умељић, уредник издавачке делатности Центра за промоцију науке

Уводно излагање

Др Александар Декански, научни саветник Центра за електрохемију
Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)

Како рецензирати научни рад?

Др Олгица Недић, научни саветник са Института за примену нуклеарне енергије (ИНЕП)

Етички аспекти рецензирања и публиковања научног рада

Др Невена Буђевац, доцент са Учитељског факултета Универзитета у Београду

Колико је рад рецензента препознат и вреднован?

Др Ивана Дрвеница, научни сарадник са Института за медицинска истраживања

Подршка издавача и WEB платформи вредновању
рецензирања и рецензената

Све презентације је могуће преузети овде: http://cpn.rs/recenziranje/ (.rar документ)


 

Вести : : News