Sunday 28 November 2021

Predavanja i sastanci Sekcija, aktivnosti i vesti iz Društva

Aktuelno

Predavanje u organizaciji Sekcije za organsku hemiju SHD i Centra za hemiju IHTM
Dr Ivanka Jerić
Multicomponent reactions towards new amino acid scaffolds
Dr Matija Gredičak
Construction of quaternary stereogenic centers in isoindolinones via chiral phosphoric acid catalysis
1. decembar 2021. u 12.15 časova, Veliki hemijski amfiteatar Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16
detaljnije...


Predavanje u okviru Sekcije za materijale SHD-HDV
Dr. Atıf Emre Demet, Department of  Energy  Systems  Engineering at Necmettin Erbakan University in Konya, Turkey
From Biomass to Value-added Chemicals
Sreda, 01. 12.2021. u 14 h u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
detaljnije...


Predavanje u okviru Sekcije za keramiku Srpskog hemijskog društva
Dr Veljko Đokić, Inovacioni centar TMF
Razvoj visokoefikasnih nanostrukturnih poluprovodničkih materijala za primenu u fotokatalizi i fotonaponskim ćelijama
9. decembar 2021. u 14.00 časova, Svečana sala TMF, Karnegijeva 4/III, Beograd Arhiva

Dr. Victoria Samanidou, Predavanje u okviru Sekcija za analitičku, sreda 24. novembar2021 

2021 DAC-EuChemS Lectures Awardees webinar (video zapis celog webinera), četvrtak. 16. septembar 2021.  

Dr Jean-Olivier Durand, Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula, četvrtak, 9. septembar 2021.

Sastanak Elektrohemijske sekcije SHD sa predavanjem Dr Ivana Perović: Postupak primene jonskih aktivatora na bazi d-metala na energetsku efikasnost procesa dobijanja vodonika alkalnom elektrolizom, ponedeljak 5. jula 2021.

Predavanje u okviru sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula.

Sastanak Analitičke sekcije sa predavanjem prof. Jelene Mutić: Određivanje sadržaja elemenata u hrani: analitika i procena rizika, ponedeljak 31. maj 2021.

Prof. Dr Darka Marković, online predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila, petak 2. april 2021.

Prof. dr Slavica Ražić je izabrana za Appointed Member Izvršnog odbora EuChemS.

Prof. Emeritus Ana-Marija Grancarić, predavanje u okviru Sekcija za hemiju i tehnologiju vlakana, četvrtak 11. mart 2021.

Prof. dr Ivanka Popović, počasni član, i bivša predsednica SHD dobitnica je "Nagrade za izuzetnost 2020" Hemofarm fondacije."Nagrade za izuzetnost 2020" Hemofarm fondacije.

Na sajtu EuChemS objavljena je vest o članku ulozi analitičke hemije u kontekstu pandemije COVID19, autora Slavice Ražić i Marcele Alves Segundo

On-line sastanak Sekcije za analitičku hemiju, četvrtak 12. novembar 2020.

Godišnja izborna skupština Srpskog hemijskog društva, četvrtak 5. novembar 2020.

On-line sastanak Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila, utorak 3. novembar 2020.

On-line sastanak Elektrohemijske sekcije (26. oktobar 2020.)

Завршене су активности пројекта Упознај електрохемију (октобар 2020.)

Циклус предавања Упознај електрохемију у Задужбини Илије М. Коларца (март и октобар 2020)

On-line Sastanak Elektrohemijske sekcije (16. septembar 2020)
Dnevni red:
1. Informacije o održanim skupovima i manifestacijama 
2. Predavanje dr Vladimira Panića, IHTM: Strukturna zavisnost kondenzatorskih svojstava višekomponentnih metal-oksidnih kompozita uređene mikrostrukture tipa nosač-sloj

Dr Nataše Đurišić-Mladenović, predavanje u okviru Sekcije za katalizu SHD- HDV (12. mart 2020)

Prof. dr Mladen Franko, predavanje u okviru CEEPUSIII network projekta, (19. februar 2020)  

Dr Tatjana Verbić, predavanje u okviru Sekcije za medicinsku hemiju: Fizičko-hemijske metode u dizajnu i razvoju lekova (24. decembar 2019)

Свечана скупштина Друштва,  четвртак, 5. децембра 2019.

Циклус предавања Упознај електрохемију у Музеју науке и технике (октобар- новембра 2019)

Seminar: In vitro and in silico screening of new activity modulators of human steroidogenic cytochrome P450 enzymes (12. novembar 2019)

Dr Adam Strachota, predavanje u okviru Sekcije za materijale SHD - HDV (5. novembar 2019)

Dr Miroslav Cvetinov, predavanje u okviru Sekcije za materijale SHD - HDV (25. oktobar 2019) 

EuChemS General Assembly Meeting, 3 - 4. oktobar 2019, Bukurešt, Rumunija

Sastanak Elektrohemijske sekcije i predavanje Nebojša Nikolića (30. septembar 2019)

Sastanak Elektrohemijske sekcije i predavanje Gyöngyi Vastag (19. juni 2019)

Vesna Mišković Stanković, predavanje u okviru Nastavne sekcije (11. juni 2019)

Profesor Evangelos Topakas, predavanje (23. maj 2019)

Др Слободан Јовановић, предавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (11. април 2019)

Dr Biljana Glišić i Dr Dejana Opsenicа, predavanja u okviru Sekcije za medicinsku hemiju (18. februar 2019)

Prof. dr Stanko R. Branković, predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije (11. februar 2019)  

Dr Sandra Jakšić, predavanje u okviru Analitičke sekcije SHD HDV (8. februar 2019)

Sastanak Elektrohemijske sekcije povodom organizacije Simpozijuma posvećenom profesorima Despiću i Dražiću u Novom Sadu 2020. godine i 71. godišnjeg sastanka ISE 2020. god. u Beogradu (1. februar 2019)

Dr Stefan Spirk, predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila (17. januar 2018)

Sanja Živanović, predavanje na Departmana za hemiju PMF, Novi Sad (27. decembar 2018)

Dr Aleksandar Radojković, predavanje u okviru Sekcije za keramiku (17. decembar 2018)

Prof. Mikael Motelica-Heino i Regis Guegan, predavanje u oviru Sekcije za životnu sredinu (14. decembar 2018)

Dr Niko Radulović, predavanje u okviru Sekcije za organsku hemiju, SHD-HDV (14. decembar 2018)

Dr Milica Petrović, Predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije (7. децембар 2018)

Zajednički sastanak Sekcije za elektrohemiju Srpskog hemijskog društva i Sekcije za elektrohemiju Društva fizikohemičara:
Igor Pašti, Savremeni pravci u istraživanju materijala za elektrohemijsku konverziju energije
Izbor predavača po pozivu za 7. regionalni simpozijum o elektrohemiji jugoistočne Evrope (RSE SEE 7), Split, maj 2019.
Aktuelne informacije i predstojeće aktivnosti u organizaciji 71. ISE Meeting u Beogradu 2020. - 23. novemabr 2018.

Seminar u organizaciji BDS, Sekcije za biohemiju SHD-HDV i PMF u Novom Sadu: 
CYP enzymes – expression, structure and function (14. novembar 2018)

Prof. dr Slavica Ražić, predsednik Sekcije za analitičku hemiju SHD, predavanje na Petom sastanku Sekcije za analitičku kemiju i spektroskopiju Hrvatskog kemijskog društva (8. novembar 2018)

Prof. dr Ivan Krakovsky, Predavanje u okviru Sekcije za materijale SHD-HDV (5. novembar 2018)

Dr Jordan Dimitrov, Predavanje u okviru Sekcije za medicinsku hemiju (26. oktobar 2018)

Godišnji sastanak Sekcije za molekularnu nauku o hrani (28. septembar 2018)

Professor Mamoru Senna,  Predavanje u okviru Sekcije za keramikuekcije za keramiku(12. 09. 2018)

Akademik Radoslav Adžić,  Predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije(12. 09. 2018)

Skup povodom odlaska u penziju akademika dr Radoslava Adžića, u organizaciji Elektrohemijske sekcije (30. avgust 2018)

Sastanak Elektrohemijske sekcije posvećen svom nedavno preminulom članu profesoru Nedeljku Krstajiću (maj 2018)

50. međunarodna hemijska olimpijada, dve bronzane medalje i pohvalnica (Češka i Slovačka, juli 2018)

Profesor David Hui, Composites under Harsh Environments (april 2018)

Dr Aleksandar Milovanović, predavanje u okviru Sekcije za biohemiju SHD-HDV (april 2018)

ПРЕДАВАЊЕ Председникa СХД, Проф. др Весна Мишковић-Станковић (23. 3. 2018) 

Sastanak Sekcija za medicinsku hemiju (22. 03. 2018)

Sastanak Sekcije za biohemiju SHD - HDV (08. 02. 2018) 

Др Анита Босак, Предавање у организацији ИХТМ и СХД (25. 01. 2018)

120 година СХД: Прилог Српске научне телевизије

Uroš Anđelković, Predavanje у оквиру Sekcije za biohemiju SHD-HDV (28. 12. 2017) 

Dr Tatjana Verbić, Predavanje u okviru Sekcije za analitičku hemiju (20.12.2017)

Ester Heath, Predavanje u okviru Sekcije za hemiju životne sredine (15. 12. 2017)

Marijana Kraljić Roković,  Predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije (15. 12. 2017)

Александра Цветановић, Предавање у оквиру секције за Аналитичку хемију (29. 11. 2017)

Simpozijum Zagađivači, fortifikatori i adulteratori hrane: Aktuelno stanje (23. новембар 2017) 

Александар Декански: Предавања у оквиру СХД ХДВ (23. новембар 2017)

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва (15. новембар 2017) 

Предавање Diletta Scaccabarozzi: Malaria acute respiratory distress syndrome (MA-ARDS): 
effects of parasite on host lipids metabolism, oxidative defences and cytokines production (14. 11. 2017)

Katarina Vojisavljević, Predavanje u okviru Sekcije za keramiku (10. 10. 2017)

Јасна Јанковић, Предавање у оквиру Електрохемијске секције (19. 09. 2017.)

Barbara Simončič, University of Ljubljana, Slovenia, Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila (14. 09. 2017)

Ненад Марковић, Предавање у оквиру Електрохемијске секције (13. 09. 2017.)

Четири ученика освојила медаље на 49. међународној хемијској олимпијади одржаној на Тајланду (јули 2017)

Prof. Dr. Slavica Ražić is the new Chair of the EuCheMS Division of Analytical Chemistry (јune 2017)

Sastanak Sekcije za katalizu Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine (juni 2017)

Zdenka Peršin, predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila (juni 2017)

Sastanak Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine - (april 2017)

Годишња изборна скупштина Српског хемијског друштва - петак, 10. март 2017.

Valerio Causin, Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula (mart 2017)

Милош Матковић, Предавање у оквиру ХДВ - СХД (фебруар 2017)

Цветина Доброволска, Предавање у оквиру Електрохемијске секције (фебруар 2017)

Grzegorz Mlostoń, Предавање у оквиру Секције за органску хемију СХД ХДВ (фебруар 2017)

Марија Радоичић, Предавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (децембар 2016)

Денис Сачер, Предавање у оквиру Електрохемијске секције (децембар 2016) 

Снежана Грујић, Предавање у оквиру Секције за керамику  (децембар 2016)

Nicoletta Basilico, Предавање (децембар 2016) 

Весна В. Панић, предавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (новембар 2016)

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва (новембар 2016)

Састанак Електрохемијске секције (септембар 2016)

Бранимир Бајец, Педавање у организацији Секције за керамику (септембар 2016)

4 медаље младих хемичара на Међународној хемијској олимпијади у Грузији (август 2016)

  

Вести : : News

 • CoverEV 2021 V86 No11 400

  Vol 86 No 11 was published

  IF 2020 1.240


  New OnLine First Article

  Large-scale comparison between the diffraction-component precision indexes favors Cruickshank’s Rfree function
  Sorin Avram, Cristian Neanu
  10775 Graphical Abstract 70860 1 2 20210518

  New Accepted Manuscript

  Comparison of non-destructive techniques and conventionally used spectrometric techniques for determination of elements in plant samples (coniferous leaves)
  Jovana Orlić, Mira Aničić Urošević, Konstantin Vergel, Inga Zinicovscaia, Sanja Stojadinović, Ivan Gržetić, Konstantin Ilijević
  11186 Graphical Abstract 77756 1 18 20211127 1

   
 • Sekcija za organsku hemiju SHD i
  Centar za hemiju IHTM

  organizuju predavanja gostiju sa Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska

  Dr Ivanka Jerić
  Multicomponent reactions towards new amino acid scaffolds

  Dr Matija Gredičak
  Construction of quaternary stereogenic centers in isoindolinones via chiral phosphoric acid catalysis

  1. decembar 2021. u 12.15 časova
  Veliki hemijski amfiteatar Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16

  detaljnije...

   
 • Sekcija za materijale SHD-HDV

  organizuje sastanak sa predavanjem

  Dr. Atıf Emre Demet
  University in Konya, Turkey
  From Biomass to Value-added Chemicals

  Sreda, 01. 12. 2021. u 14.00 časova
  Plava sala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu

  detaljnije...

   
   
 • Sekcija za keramiku Srpskog hemijskog društva

  organizuje predavanje

  Dr Veljko Đokić, Inovacioni centar TMF
  Razvoj visokoefikasnih nanostrukturnih poluprovodničkih materijala za primenu u fotokatalizi i fotonaponskim ćelijama

  9. decembar 2021. u 14.00 časova, Svečana sala TMF, Karnegijeva 4/III, Beograd 

   
 • Списак активних чланова Друштва 
  је ажуриран 9. марта 2021
  (ново ажурирање почетком 2022.)

  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2021.
  је ажуриран 5. јула 2021.
  (ново ажурирање почетком 2022.)

   
 • top2

  Универзитет Стенфорд је објавио листу 2 % најутицајнијих научника у свету према пресеку Скопуса 01.08.2021. и ажурираним подацима за 2020. годину. Честитамо члановима нашег Друштва који су се нашли на каријерној и годишњој листи

  University of Stanford released the list of top 2 % scientists in the world based on the Aug 01, 2021 snapshot from Scopus and is updated to citation year 2020 available HERE. Congratulations to the members of our Society who were recognized in the career and single year lists.

   
 • Чланарине и претплате за 2022. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2022 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • emec logo

  Serbian Chemical Society and Matica Srpska, on behalf of the Association of Chemistry and the Environment (ACE), will organize the 21st European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC21). The meeting will take place in Novi Sad in November 30 to December 3, 2021.

  Read more...

   
 • ChemEu

  Na poziv Predsednika EuChemS Florisa Rutjesa, Slavica Ražić (predsednik Sekcije za analitičku hemiju EuChemS) i Péter Szalay (predsednik Sekcije za kompjutersku i teorijsku hemiju EuChemS), napisali su uvodnik za najnoviji broj glasila EuChemS, Chemistry in Europe.
  Članak Challenges towards a sustainable future, možete pročitati na  https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-3/

   
   
 • logo2 rvb

  На Генералној скупштини -EuChemS-a, одржаној онлајн 21. 10. 2021. проф. Славица Ражић, члан Управног одбора Српског хемијског друштва, изабрана је у Извршни одбор EuChemS-a. Кандидатуру проф. Ражић је подржало Друштво.

   
   
 • eurofood chem logo

  Конференција XXI EuroFoodChem у Београду одлажена за септембар 2023.
  Оn-line издање од 22. до 24. новембра 2021. године.
  https://xxieurofoodchem.events.chemistry.pt

  Deadline for abstract submission for Oral and Flash Communicationsfor the XXI EuroFoodChem (on-line, 22-24 November 2021) has been extended until 15th October.
  Posters can be submitted until 30th October.

  детаљније....

   

   
 • Banner site ISE name

  ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry
  15
  th
  PTASchool of Electrochemistry

  December 6-10, 2021

  50 participants position for one week of virtual 3 hours per day discussion about electrochemistry with different researchers around the world in a Zoom meeting room. The School is totally free and it is sponsored by Metrohm and ISE.

  detaljnije...

   
 • Green sample prep

  Студијска група и мрежа за припрему узорака EuChemS-DAC

  Члан се постаје лако, а чланство је бесплатно.

  Детањније...

   

   
 • 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
  Ioannina- Greece, June 6-10, 2021
  ОДЛОЖЕНО ЗА 2023.

   

   
  jordan release date | Buy online Sneaker for Men