Saturday 3 December 2022

Godišnji sastanak Generalne skupštine Evropskog hemijskog društava (EuChemS General Assembly Meeting)

3 - 4. oktobar 2019, Bukurešt, Rumunija

Godišnji sastanak Generalne skupštine Evropskog hemijskog društava (EuChemS) je održan u Bukureštu, Rumunija, 3. i 4. oktobra 2019. godine. U radu ovog skupa je učestvovala predsednica Srpskog hemijskog drustva Vesna Mišković-Stanković, zajedno sa predsednicima hemijskih društava iz 36 zemalja.  U okviru sastanka Generalne skupštine u zatvorenom sastavu, kojom je predsedavala predsednica Evropskog hemijskog društva Pilar Goya, glasanjem su usvojeni godišnji izveštaj o radu i fanansijski izveštaj EuChemS-a u 2019, godišnji izveštaji svih Divizija EuChemS-a i Evropske mreže mladih hemičara (EYCN) u 2019. i plan aktivnosti i finansijski plan EuChemS-a za 2020. godini. Predsednica Pilar Goya se toplim rečima zahvalila prethodnom predsedniku David Cole-Hamilton-u na dugogodišnjoj aktivnosti u EuChemS-u.  Za naredni period 2020-2022. izabrani su novi predsednik EuChemS-a Floris Rutjes, Royal Netherlands Chemical Society (KNCV), dva člana Executive Board-a Ioannis Katsoyiannis (Association of Greek Chemists) i Rinaldo Poli (French Chemical Society), a reizabran je blagajnik Eckart Rühl, German Bunsen Society for Physical Chemistry. Godišnjem sastanku Generalne skupštine Evropskog hemijskog društava je prisustvovala i predsednica Američkog hemijskog društva (ACS) Bonnie Charpentier, koja je upoznala skup sa aktivnostima ACS i saradnji ACS i EuChemS-a. Srpsko hemijsko društvo je pohvaljeno za najveći porast broja članova u prošloj godini od 545 na 704.

Rumunsko hemijsko društvo, domaćin ovogodišnjeg sastanka, je dodelilo medalje i diplome svim nacionalnim hemijskim ruštvima EuChemS-a povodom 100. godišnjice osnivanja.

Osim predsednice Srpskog hemijskog društva Vesne Mišković-Stanković, u radu Generalne skupštine u otvorenom sastavu učestvovale su Slavica Ražić, kao predsednica Divizije za analitičku hemiju (DAC) i Jelena Lazić, kao delegat Evropske mreže mladih hemičara (EYCN).

Prof. Vesna Mišković-Stanković, predsednica Srpskog hemijskog društva

Dodela medalje SHD EuchemS GA 2019 BukurestDodela medalje Srpskom hemijskom društvu

Medalja i diploma SHD 2019

VMSPilar Goya David Cole Hamiltin i SR
Vesna Mišković Stanković, Pilar Goya, David-Cole Hamiltin i Slavica Ražić

VMS i Bonnie Charpentier
Vesna Mišković Stanković i Bonnie Charpentier

Sports brands | Air Jordan Release Dates 2020

Вести : : News