nedelja 27 maj 2018
  • 55. саветовање СХД 55th Meeting of SCS
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
  • Актуелни догађаји Current events

EnviroChem 2018

O SIMPOZIJUMU

Tradicionalno, ovaj Simpozijum organizuje Sekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva. Tokom svih ovih godina Simpozijum je, menjajući nazive i samog skupa i države u kojoj se održavao, uspeo da očuva kvalitet i unapredi značaj koji ima za naučnu zajednicu, ali i za društvo u celini. Istraživači, naučnici i stručnjaci, koji se bave različitim oblastima hemije životne sredine, prepoznali su mogućnosti koje Simpozijum pruža, a to je jedinstvena prilika da sa kolegama razmene svoje ideje, najnovija naučna dostignuća ili tehnološke inovacije, zbog čega je i broj učesnika tokom godina rastao. Tako je na skupu održanom 2015. godine na Paliću, predstavljeno više od 170 radova, u vidu usmenih izlaganja i poster prezentacija, na kojima je sarađivalo preko 500 autora iz 18 zemalja.
Kao i svi prethodni, i skup na Paliću odlikovao je kvalitet prezentovanih radova i prijatna kolegijalna atmosfera. Plenarna predavanja uvek su rezervisana za eminentne naučnike i stručnjake, kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Na prethodnim skupovima učestvovali su gosti iz raznih delova sveta, Japana, Rusije, Nemačke, Grčke, Velike Britanije, Rumunije, Slovačke, Češke, Slovenije, Crne Gore...
Rad na skupovima odvijao se i kroz prateće mini simpozijume, kao i diskusije na okruglim stolovima za koje su uvek birane aktuelne teme. Tako je bilo i na Paliću 2015. godine, gde je mini simpozijum u organizaciji akademijskog odbora "Čovek i životna sredina" Srpske akademije nauka i umetnosti, imao za temu "Očuvanje pijaćih voda Srbije". Pored toga, u okviru 7. simpozijuma Hemija i zaštita životne sredine održan je i okrugli sto Japan - Srbija pod naslovom "Zaštita životne sredine bez granica", koji je rezultirao Palićkom deklaracijom.
Nadamo se da će sa podizanjem svesti o značaju zaštite životne sredine rasti i značaj istraživanja u ovoj oblasti, a time i našeg Simpozijuma.

Prethodni skupovi iz oblasti hemije i zaštite životne sredine:
1. JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM — Beograd, 1985.
2. JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM — Vrnjačka Banja, 1993.
1. REGIONALNI SIMPOZIJUM — Vrnjačka Banja, 1995.
3. JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM — Vrnjačka Banja, 1998.
4. JUGOSLOVENSKI SIMPOZIJUM — Zrenjanin, 2001.
2. REGIONALNI SIMPOZIJUM — Kruševac, 2003.
5. SIMPOZIJUM — Tara, 2008.
6. SIMPOZIJUM — Vršac, 2013.
7. SIMPOZIJUM — Palić, 2015.

Detaljnije na sajtu EnviroChem


ABOUT THE SYMPOSIUM

Traditionally, this Symposium is organised by the Environmental Chemistry Division of the Serbian Chemical Society. During all these years, the Symposium has changed its names and names of the country, but managed to preserve quality, and enhance its significance to the scientific community and society as a whole. Researchers, scientists, and experts dealing with various aspects of environmental chemistry have recognized the opportunities the Symposium provides, a unique platform for sharing ideas, latest scientific achievements and technological innovations. This resulted in the increasing number of participants over the years. Thus, at the meeting held in 2015 at Palić, more than 170 contributions were presented, oral and poster presentations, with over 500 authors, from 18 countries.
Following in the footsteps of previous events, the Symposium held at Palić was characterized by a good organization, high quality of the presented contributions and a pleasant work atmosphere. Plenary lectures were always reserved for eminent scientists and experts, both from Serbia and abroad. At previous meetings, guests from various parts of the world took part – Japan, Russia, Germany, Greece, Great Britain, Romania, Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Montenegro.
The Symposium was often accompanied by mini-symposia and roundtable discussions, with current and interesting topics. The same was at Palić in 2015, where a mini-symposium organized by the Academy Committee "Man and the Environment", Serbian Academy of Sciences and Arts, opened a discussion topic "Preservation of drinking water of Serbia". In addition, the 7th Symposium featured a roundtable discussion jointly by Japan and Serbia, entitled "Protection of the Environment without Borders", which resulted in the Palić Declaration.
We hope that raising the awareness of the importance of environmental protection will increase the importance of the research in this field, as well as of our Symposium.
Previous symposia on chemistry and environmental protection:
1st YUGOSLAV SYMPOSIUM — Belgrade, 1985
2nd YUGOSLAV SYMPOSIUM — Vrnjačka Banja, 1993
1st REGIONAL SYMPOSIUM — Vrnjačka Banja, 1995
3rd YUGOSLAV SYMPOSIUMM — Vrnjačka Banja, 1998
4th YUGOSLAV SYMPOSIUM — Zrenjanin, 2001
2nd REGIONAL SYMPOSIUM — Kruševac, 2003
5th SYMPOSIUM — Tara, 2008
6th SYMPOSIUM — Vršac, 2013
7th SYMPOSIUM — Palić, 2015

More details on the EnviroChem website

Вести : : News