Friday 20 September 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

PREDAVANJE

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemjskog društva organizuje predavanje

Akademik dr Radoslav Adžić, Emeritus senior scientist, Brookhaven National Laboratory, USA

Elektrokatalizatori za gorivne ćelije na bazi jednog atomskog sloja platine

12. septembar 2018. u 11.00, Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Kratka biografija dr Radoslava Adžića     Izvod predavanja

 

Вести : : News