Tuesday 7 February 2023

On-line sastanak Elektrohemijske sekcije SHD

Sastanak će biti održan u ponedeljak 26. 10. 2020. preko platforme Google meet sa početkom u 12.00 h.
Pristup sastanku (bez lozinke): https://meet.google.com/iwm-tvwk-dsh

Dnevni red:

  1. Predavanje Bojane Radojković: 
    Mikrostruktura, hrapavost i otpornost na koroziju zavarenog spoja austenitnog nerđajućeg čelika AISI 304L

    Izvod predavanja и biografija predavača

  2. Informacije o ISE Topical Meeting

 

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike News

Вести : : News