Thursday 21 January 2021

Elektrohemijska sekcija SHD organizuje

Sastanak

1. predavanje
Gyöngyi Vastag, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Tradicionalni i novi pristupi izučavanja inhibicije korozije metala

2. Informacije
Organizacija 71. ISE Meetinga u Beogradu 2020.
Projekat Upoznaj elektrohemiju
Aktuelne informacije

sreda, 19. juni 2019. godine u 12.00, Svečana sala III sprat, TMF, Kernegijeva 4, Beograd 


Izvod predavanja i biografija predavača

 

Вести : : News