Monday 14 October 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

Elektrohemijska sekcija SHD organizuje

Sastanak

1. predavanje
Gyöngyi Vastag, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Tradicionalni i novi pristupi izučavanja inhibicije korozije metala

2. Informacije
Organizacija 71. ISE Meetinga u Beogradu 2020.
Projekat Upoznaj elektrohemiju
Aktuelne informacije

sreda, 19. juni 2019. godine u 12.00, Svečana sala III sprat, TMF, Kernegijeva 4, Beograd 


Izvod predavanja i biografija predavača

 

Вести : : News