subota 15 decembar 2018
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2018 26. и 27. април
  • Актуелни догађаји Current events

Elektrohemijska sekcija SHD organizuje

PREDAVANJE

dr Milica Petrović, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Uticaj elektrohemijskih parametara procesa i vrste radne electrode na karakteristike bizmut (III)-oksida dobijenog elektrodepozicijom i termičkom oksidacijom

Petak 07. 12. 2018. u 13.00 h,  Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

 

Kratak izvod predavanja i biografija predavača

Вести : : News