СТАТУТ Друштва, PDF pdfIcon 10,34 MB

ПРАВИЛНИК о раду Клуба  младих хемичара Србије, PDF pdfIcon 180 kB

ПРАВИЛНИК о раду секција СХД  PDF pdfIcon 133 kB

ПРАВИЛНИК о наградама и јавним признањима, PDF pdfIcon 219 kB

ПРАВИЛНИК о раду подружница СХД PDF pdfIcon 250 kB

Награде и признања Друштва у 2017.

Награде и признања Друштва у 2016.

Награде и признања Друштва у 2015.

Награде и признања Друштва у 2014.

Награде и признања Друштва у 2013.

Награде и признања Друштва у 2012.

Награде и признања Друштва у 2011.

Награде и признања Друштва у 2010.

Награде и признања Друштва у 2009.

Награде и признања Друштва у 2008.

Награде и признања Друштва у 2007.

balerínky