Saturday 3 December 2022

Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine

U četvrtak, 8. februar 2018. godine u 12.00 h je održan sastanak u predavaonici 1/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad.

Dnevni red:

 1. Iskustava i prezentacija rezultata studenata biohemije i hemije PMF u Novom Sadu sa Letnje škole hemije u Gracu leta 2017. godine 


  predavači:
   

  Nikolina Todorović i Jelena Gagić
  Karakterizacija bakterijskih uzoraka prikupljenih u Ugandi (Afrika)

  Dajana Petrović
  Prečišćavanje i karakterizacija enzima elektron transportnog lanca bakterije

  Iso Marić
  Sinteza metalo-organskih rešetaka (MOF) i kompleksa sa dopaminom

  Timea Hegediš
  Razvijanje senzora za CO2 i pH za upotrebu na moru

  Bojan Kopilović
  31P, 11B i 19F NMR spektroskopska analiza odabranih jedinjenja

 2. Informacije studenatima o konkursu za Letnju školu hemije u Gracu 2018.  
 3. Razno

Izvodi radova i biografije studenata-predavača


 

best Running shoes | Sneakers

Вести : : News