Sunday 27 November 2022

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

31. стручно усавршавање за наставнике хемије

20. и 21. април 2022. године – OnLine, 17.00 - 21.00 h

  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

Облик стручног скупа: Сусрети и дани
Скуп ће се реализовати online, путем Zoom или MS Teams платформе

Циљна група:

 • Наставник предметне наставе - основна школа
 • Наставник предметне наставе - гимназија
 • Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
 • Наставник изборних и факултативних предмета

Износ котизације: 1500 динара

Циљ скупа

Унапређивање компетенција наставника хемије за примену нових контекста у планирању и реализацији наставе и учења садржаја хемије, праћењу и вредновању ученичких постигнућа, усклађено с новим образовним стандардима.

Теме скупа

 1. 125 година Српског хемијског друштва
 2. Нови контексти у настави биохемије
 3. Холограми и виртуелна реалност у настави хемије
 4. Асинхроно и синхроно учење на даљину појмова из хемије
 5. Анализа кристалографских концепата заступљених у уџбеницима хемије
 6. Анализа иницијалног образовања наставника хемије и њихових ставова према наставничком позиву на територији АП Војводине
 7. Савремена хемија кроз такмичарске задатке
 8. У сусрет новим образовним стандардима

Пријава учесника је обавезна, путем следећег ОБРАСЦА

Рок за пријаву: 15. април 2022. године

Рок за уплату котизације: 18. април 2022. године

*Учесници скупа који су раније уплатили котизацију за одложени скуп Априлски дани 2020 године, могу је искористити за овогодишњи скуп. Молимо вас да се обратите канцеларији ради евиденције и договора.


Уколико котизацију за Вас уплаћује школа или факултет, према новом Правилнику о регистрацији фактура неопходно је канцеларији Друштва, на адресу електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., доставити захтев за издавање предрачуна (за једног или више учесника) са следећим подацима:

ПУН НАЗИВ И АДРЕСА ШКОЛЕ или ФАКУЛТЕТА, ИМЕ (свих) УЧЕСНИКА  (Укључујући и Број ПРИЈАВЕ који ћете добити након попуњавања ОБРАСЦА.

ПИБ број, МБ број и ЈБКЈС – Јединствени број корисника јавних средстава - ОБАВЕЗНО

Предрачуни институцијама ће се издавати искључиво до 16. 04. 2022.године. Молимо Вас да се истовремено пријавите и затражите предрачун. 


Котизацију можете уплатити лично на шалтерима банке и поште:

 • Име и презиме учесника и број ПРИЈАВЕ (који ћете добити након попуњавања ОБРАСЦА).
 • Пуна адреса учесника
 • Сврха уплате: Котизација за скуп Априлски дани
 • Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4, Београд
 • Текући рачун: 205-13815-62

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ СКУПА

ПРОГРАМ - pdf верзија   ИЗВОДИ ПРЕДАВАЊА - pdf верзија

ПРВИ ДАН: 20. април 2022.

17.00 - 17.15

ОТВАРАЊЕ СКУПА

Председник Српског хемијског друштва, проф. др Душан Сладић

Декан Хемијског факултета, проф. др Горан Роглић


17:15 – 18:00


125 година Српског хемијског друштва

Проф. др Снежана Бојовић, Универзитет у Београду, Хемијски факултетт


18:00 – 18:45


Нови контексти у настави биохемије

Проф. др Наталија Половић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет


18:45 – 19:00


Пауза


19:00 – 19:45


Холограми и виртуелна реалност у настави хемије

Проф. др Јасна Адамов, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет


19:45 – 21:00


Онлајн радионица: Асинхроно и синхроно учење на даљину појмова из хемије

Доц. др Биљана Томашевић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Лидија Ралевић, мастер професор хемије, Универзитет у Београду - Хемијски факултет 


ДРУГИ ДАН: 21. април 2022.

17:00 – 17:45

Анализа кристалографских концепата заступљених у уџбеницима хемије

Доц. др Марко Родић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

17:45 – 18:30


Анализа иницијалног образовања наставника хемије и њихових ставова према наставничком позиву на територији АП Војводине

Доц.  др Саша Хорват, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетет

18:30 – 18:45


Пауза


18:45 – 19:30


Савремена хемија кроз такмичарске задатке

Видак Раичевић, мастер хемичар, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет


19:30 – 20:15


У сусрет новим образовним стандардима

Малина Поповић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
Проф. др Драгица Тривић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет


20:15 – 20:45


Oнлајн трибина:
Такмичења из хемије ученика основних и средњих школа  -  искуства и препоруке 

Проф. др Душан Сладић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Проф. др Нико Радуловић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

20:45 – 21:00


Затварање скупа


ПРОГРАМ и ИЗВОДИ ПРЕДАВАЊА


Вести : : News