Wednesday 5 October 2022

 banner za FB 1 scaled
                          Subota, 29. oktobar 2022.


Na Konferenciji će biti prezentovani rezultata mladih hemičara Srbije i zemalja regiona iz oblasti hemije, hemijske tehnologije i metalurgije, koji su ostvareni u okviru završnih, diplomskih, master i doktorskih radova, kao i boravaka na praksi u zemlji i inostranstvu. Naučna saopštenja pokrivaju dvanaest tematskih oblasti:

 • Analitička hemija/Analytical chemistry (AC)
 • Biohemija i biotehnologija/Biochemistry and biotechnology (BB)
 • Fizička hemija /Physical chemistry (PC)
 • Hemija makromolekula i nanotehnologija/Chemistry of macromolecules and nanotechnology (CMN)
 • Industrijska i primenjena hemija/Industrial and applied chemistry (IAC)
 • Medicinska hemija/Medicinal chemistry (MC)
 • Nastava i istorija hemije/Chemical education and history of chemistry (CE)
 • Nauka o materijalima/Materials science (MS)
 • Neorganska hemija/Inorganic chemistry (IC)
 • Organska hemija/Organic chemistry (OC)
 • Teorijska hemija/Theoretical chemistry (TC)
 • Zelena hemija/Green chemistry (GC)

Rok za prijavljivanje učešća i podnošenje apstrakata je 5. oktobar 2022. godine.
Prijavni formular i templat za apstrakt (sa uputstvom) nalaze se OVDE

Tokom konferencije će biti održano jedno plenarno i dva predavanja po pozivu.

Zvanični jezici Konferencije su SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici se mogu prijaviti za sledeće vrste saopštenja:

 • Usmeno saopštenje na engleskom jeziku
 • Usmeno saopštenje na srpskom jeziku
 • Postersko saopštenje na engleskom jeziku
 • Postersko saopštenje na srpskom jeziku

Na učešće na Konferenciji ne postoji kotizacija.

Nagrade za najbolja saopštenja (postersko i usmeno) dodeljuju EYCN (Evropska mreža mladih hemičara) i EuChemS. Za nagrade se mogu kvalifikovati samo učesnici koji svoja saopštenja prezentuju na engleskom jeziku.


Više informacija na stranici Kluba mladih hemičara Srbije: 

http://www.kmhem.net/aec_events/osma-konferencija-mladih-hemicara-srbije/


 

Вести : : News