četvrtak 21 februar 2019
  • 56. savetovanje SHD
  • Niš 7-8. jun 2019.
  • 56th SCS Meeting
  • Niš 7-8 jun 2019
  • 56. savetovanje SHD

56. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Ректорат Универзитета у Нишу, 7. и 8. јуна 2019.

Педесет шесто Саветовање Српског хемијског друштва ће се ове године одржати у Нишу, у згради Ректората Универзитета. Као и сваке године учесници из земље и региона ће бити у прилици да презентују и дискутују резултате својих нових истраживања из области хемије, хемијске технологије и металургије. Научни програм ће се одвијати кроз:

  • Пленарна предавања

  • Предавања по позиву

  • Усмена и 

  • Постерска саопштења

Посебан жири ће на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрати три постерска саопштења којима ће бити додељена IUPAC награда.


image001

Саветовање су помогли

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

nis

 
 

И ове године саопштења је могуће пријавити подношењем Кратких извода радова или Радова у целини (минимално 4 странице). Једини штампани материјал Саветовања биће ПРОГРАМ, док ће остале публикације бити објављене у електронском облику и доступне само на Интернету (непосредно пре, током и након одржавања скупа).
Поред тога, Програм, Кратки изводи радова, Радови у целини, као и биографије пленарних предавача и предавача по позиву ће пре и током Саветовања бити доступне и преко апликације за мобилне телефоне, таблете и рачунаре. Инструкције за преузимање апликације и приступ публикацијама Саветовања биће благовремено достављене свим учесницима.


Упутсво за припрему Кратких извода радова и Радова у целини

ПРИЈАВА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОСТЕРА

Максималне димензије постера - 80 × 100 cmМолимо Вас да користите величину фонта која ће омогућити читање садржаја са растојања од 1,0 до 1,5 m. (Препоручена је минимална величина од 18 ptПрепоручујемо да наслов постера буде исписан и на српском и на енглеском језику, без обзира на језик којим је исписан његов садржај.

Језик: Званични језици скупа ће бити српски и енглески.

ПРОГРАМ и остали материјали Саветовања биће при регистрацији подељени учесницима који су платили котизацију.

Рокови: 

Пријављивање радова
13. мај 2019. у 15.00 часова

Обавештење о прихватању радова 
20. мај 2019.

Прелиминарни Програм Саветовања
23. мај  2019.

Уплата котизације
која обезбеђује штампање рада
31. мај 2019. 

Koначни Програм саветовања: 
3. јуни 2019.

Котизација*: 

За чланове Друштва (плаћена чланарина за 2019. 
7.000,00 динара

За све остале учеснике
10.000,00 динара 

Пратеће особе
2.500,00 динара

Котизација се плаћа по раду и учеснику 
(за сваки рад се плаћа котизација и сваки учесник плаћа котизацију)

*НАПОМЕНА:Предрачун се аутоматски генерише и шаље на E-mail наведен у приави. Другу врсту Предрачуна Канцеларија Друштва неће издавати.

Котизација за учеснике укључује: Материјал Саветовања, присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.

Котизација за пратеће особе укључује: Присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.

Уколико учесник котизацију плаћа лично, предрачун за уплату се доставља електронском поштом, аутоматски након извршене пријаве. Уплату извршити искључиво по Предрачуну, најкасније до 5. јуна 2019. (31. маја 2019. за учеснике са радом) на 
Жиро рачун број: 205-13815-62
Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4/III, Београд
Сврха уплате: Котизација за 56. саветовање СХД 
Позив на број: Број пријаве (саопштења) - биће достављен са Предрачуном


Уколико котизацију за учесника плаћа институција корисник јавних средстава (факултет, институт, школа...), у сагласности са Правилником о регистрацији фактура неопходно је при пријави доставити следеће податке:

ПУН НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ, 
ПИБ број и 
ЈБКЈС – Јединствени број корисника јавних средстава

Након завршетка пријаве (13. мај 2018.) Канцеларија ће у року од 48 сати свакој институцији послaти збирни предрачун за све учеснике из те институције, са роком уплате 31. мај 2019. Након тог датума и уколико потребни подаци не буду достављени, могућа је само лична уплата котизација

Радови за које котизација не буде плаћена у назначеном року неће бити објављени у публикацијама Саветовања.

ПРОДУЖЕЊА РОКОВА ЗА ПРИЈАВУ И УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ НЕЋЕ БИТИ

Смештај

За смештај у Нишу током трајања Саветовања погледајте следеће странице: 
http://visitnis.com/ponuda/gde-odsesti/
https://www.booking.com/city/rs/nis-rs.sr.html 


Научни одбор 

Председник
Проф. др Душан Сладић

Чланови:

Организациони одбор 

Председник
Проф. др Нико Радуловић

Чланови:
Др Александар Декански