Tuesday 26 September 2023

 

56. САВЕТОВАЊЕ
СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Ректорат Универзитета у Нишу, 7. и 8. јуна 2019.

Педесет шесто Саветовање Српског хемијског друштва je ове године одржано у Нишу, у згради Ректората Универзитета. Као и сваке године учесници из земље и региона сѕ презентовали и дискутовали резултате својих нових истраживања из области хемије, хемијске технологије и металургије. Научни програм се одвијао кроз:

  • Пленарна предавања 

Cornelia MEINERT
University Nice Sophia Antipolis, France

Photochemical synthesis, chirality and detection of the building blocks of life

Cornelia Meinert kleinerResearch Interests
Analysis of complex samples: amino acids, environmental samples, Enantioselective separation of amino acids using two-dimensional gas chromatography (GCxGC), Origin of biomolecular asymmetry

Nicolas BALDOVINI
University Nice Sophia Antipolis, France

Analytical studies of fragrant raw materials. A quest for their odor active constituents

596829800 1280x720Research Interests
Application of organic synthesis in the analysis of essential oils, Odor-active constituents, Structure-odor relationships, Phytochemistry, Organic chemistry
  • Предавања по позиву

 

Зорана ФЕРЈАНЧИЋ
Хемијски факултет, Београд
Примена тактичке комбинације органокатализоване алдолне реакције и редуктивног аминовања у синтези иминошећера значајних за медицину

CFZ Synform Bihelovic Ferjanci Alstoscholarisine A LitCovОбласти научног интересовања
Органска хемија, органске синтезе, хемија природних производа и биолошки активних једињења

Марија ГЕНЧИЋ
Департман за хемију, ПМФ, Ниш

Лековито биље – непресушни извор нових биолошки активиних природних производа

ClipОбласти научног интересовања
Изоловање, синтеза и биолошка активност једињења из биљака, идентифијација нових природних производа, фитохемија

Александар ДЕКАНСКИ
ИХТМ - Центар за електрохемију, Београд

150 година Периодног система елемената

A DОбласти научног интересовања
Конверзија и складиштење енергије, суперкондензатори, композитни материјали, унапређење процеса рецензирања научних радова

Наталија ПОЛОВИЋ
Хемијски факултет, Београд

Амилоиди: биохемија, биотехнологија и медицина
68Области научног интересовања
Идентификовање, изоловање, клонирање и карактеризација антибактериских протеина, биофизика протеина, денатурација протеина, увијање протеина и РНК, протеин- и РНК-лиганд интеракције

Јасмина НИКОДИНОВИЋ-РУНИЋ
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство и Иновациони центар Хемијског факултета, Београд

Смрт антибиотика: Да ли земљишни микроорганизми још увек могу несто да понуде?

jasmina nikodinovic runicОбласти научног интересовања
Бактеријске ферментације, побољшање бактеријских сојева, биокатализатори, еволуција протеина, биотрансформације, биополимери, полихидроксиалканоати, биопигменти, антигљивична и антитуморска једињења

Матија ЗЛАТАР
ИХТМ - Центар за хемију, Београд
Каква је природа везивања BF4-, NO3- и ClO4- за комплексе Cu(II) са Жираровим Т хидразидом? Када могу настати бинуклеарни комплекси?

matija zlatarОбласти научног интересовања
Рачунарска хемија, молекулско моделовање - Теорија функционала густине, магнетне особине комплекса, магнетна анизотропија, Jahn-Teller-ов и ефекти вибронске спреге, хемијска веза, координациона хемија
  • Усмена и 

  • Постерска саопштења


Жири, у саставу проф. др Тања Ћирковић Величковић, доц. др Ана Милтојевић и доц. др Миљан Биговићјена основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације, одабрао следећа три постерска саопштења за IUPAC Poster Prize:

Снежана Паповић, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад
Физичко-хемијска и електрохемијска карактеризација електролита за литијум-јонске батерије 

Душан Ђ. ШкорићПриродно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад
Синтеза, карактеризација и антипролиферативна активност новог тетразолског деривата хенодеоксихолне киселине

Слађана М. Kекезовић, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Нови Сад
Синтеза и биолошка испитивања нових аналога (–)-гониофуфурона 


Комисија у саставу проф. др Тања Ћирковић Величковић, проф. др Јелена Мутић и проф. др Маја Груден, разматрајући квалитет постера и њихових презентација, долелила је три гранта за учешће на зимској школи протеомике која се организује у оквиру пројекта FoodEnTwin No 810752следећим младим истраживачима:
Мили Миленковић, Универзитет у Косовској Митровици,
Миљану  Биговићу, Универзитет у Подгорици, Црна Гора
Невени Стевановић, Универзитет у Крагујевцу.


Публикације Саветовања су доступне из менија са десне стране.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА СА САВЕТОВАЊА ЈЕ ДОСТУПАН ОВДЕ


image001

Саветовање су помогли

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

nis

 
 

Научни одбор 

Председник
Душан Сладић

Чланови:
Весна Мишковић-Станковић
Нико Радуловић
Гордана Стојановић
Снежана Тошић
Александра Павловић
Александра Зарубица
Татјана Анђелковић
Милош Ђуран
Љиљана Јовановић
Марија Сакач
Јанош Чанади
Велимир Попсавин
Мирјана Попсавин
Катарина Анђелковић 
Драгица Тривић
Маја Груден Павловић
Тања Ћирковић Величковић
Маја Радетић

Организациони одбор 

Председник
Нико Радуловић

Чланови:
Александар Декански
Данијела Костић
Драган Ђорђевић
Емилија Пецев Маринковић
Марија Генчић
Ана Милтојевић
Милан Стојковић
Милан Нешић
Милица Николић
Марко Младеновић
Драган Златковић
Миљана Ђорђевић
Милена Живковић
Соња Филиповић
Милица Стевановић
Јелена Аксић

 
Best Authentic Sneakers | lebron 14 cocoa beach for sale size 2 , Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Gov