Tuesday 26 September 2023

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva i
Elektrohemijska sekcija Društva fizikohemičara Srbije
su organizovale zajednički sastanak sa sledećim dnevnim redom:

1. Predavanje 
DSC 2294 1 287x300Dr Ana Dobrota
docent Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Defekti u grafenu: teorijski osvrt sa aspekta konverzije i skladištenja energije 
Biografija predavača i izvod predavanja

SNIMAK PREDAVANJA DOSTUPAN JE OVDE: https://youtu.be/3cde9H3cHU4

2. Izveštaj o regionalnoj elektrohemijskoj konferenciji RSE-SEE 8
8th Regional Symposium on Electrochemistry for South-East Europe, Grac 11. do 15. juli 2022.

Preuzmite Izveštaj kao pdf file.

3. Izbor predsednika Naučnog i Organizacionog odbora (NO i OO), kao i Lokalnog organizacionog odbora (LOO) skupa RSE-SEE9 koji će se održati u Srbiji 2024.

Tokom održavanja RSE-SEE8 u Gracu domaćinstvo sledećeg simpozijuma 2024. je dodeljeno Elektrohemijskoj sekciji SHD (Srbiji). Da bi organizacija bila dobro pripremljena neophodno je na vreme izabrati predsednika NO i OO, koji ce istovremeno biti i članovi rukovodstava Asocijacije elektrohemičara jugoistočne Evrope (Association of South-East European Electrochemists - ASEEE), i rukovoditi asocijacijom u sledeće dve godine.
Kako je EH sekcija DFH izrazila želju da se priključi ASEEE, na veliko zadovoljstvo EH sekcije SHD, ovaj sastanak je organizovan kao zajednički sastanak dve sekcije, kako bismo kroz dalju saradnju zajedno učestvovali i u organizaciji skupa RSE-SEE9.

Za predsenika Naučnog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Branimir Grgur
Za predsenika Organizacionog odbora RSE SEE 9 izabran je Prof. dr Igor Pašti
Za predsednika Lokalnog organizacionog odbora (LOO) izabrana je dr. Mila Krstajić Pajić, docent
Za članove LOO izabrani su: Zorica Stojanović, Ana Đurić, Jelana Lović, Sanja Stevanović, Aleksandar Dekanski, Ana Dobrota, Milica Vujković, Ivana Perović, Aleksandar Petričević i Jelena Gojgić. Po potrebi LOC će biti dopunjavan novim članovima.

4. Izbor Regionalnog predstavnika u Međunarodnom društvu elektrohemičara (International Society of Electrochemistry - ISE)

Za Regionalnog predstavnika u International Society of Electrochemistry - ISE reizabrana je Prof. dr Jelena Bajat

5. Razno

Sastanak je održan 04. 10. 2022. u Svečanoj sali na III spratu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila Srpskog hemijskog društva 
organizuje predavanje:

Picture1Doc. dr Brigita Tomšič
Naravoslovnotehniškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani 

Biodegradation of functionalized textiles with protective properties 
Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Darka Marković, Maja Radet

Sreda, 12. oktobar 2022. u 11.00 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta

 Biografija predavača i izvod predavanja


 

Секција за керамику СХД организује предавање:

Марија Егерић, Институт за нуклеарне науке Винча

Примена отпадних љуштура шкољки за сепарацију/стабилизацију одабраних тешких метала из воде и земљишта

Уторак 12. април 2022. у 11.00 часова у свечаној сали ТМФ

Др Егерић је представник Србије у Мрежи младих керамичара Европског керамичког друштва 
https://ecers.org/en/ec/ycn-representative-serbia


ИЗВОД ПРЕДАВАЊА

Marija EgericУбрзани индустријски развој довео је до глобалних проблема исцрпљивања природних ресурса, загађења животне средине, генерисања и акумулације отпада. Љуштуре шкољки, пореклом из прехрамбене индустрије, које се сваке године генеришу у милионима тона, депонују се у приобалним подручјима где негативно утичу на животну средину. Као секундарни извор калцијум-карбоната, овај материјал представља потенцијалну замену за природни кречњак, чија је доступност ограничена. Отпадне љуштуре шкољки имају широку примену у областима као што су: третман воде и земљишта различитог степена загађења, исхрана домаћих животиња, производња гуме, боја, фармацеутских производа. Главни предмет овог истраживања је утврђивање утицаја различитих процесних фактора на могућност примене отпадних љуштура морских шкољки (SW) у сепарацији одабраних тешких метала из водене средине, као и за њихову стабилизацију/имобилизацију у земљишту. Карактеризација овог материјала у смислу минералошког састава (рендгенска дифракциона анализа (XRD)), хемијског састава (оптичка емисиона спектроскопија са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-OES)), и површинских функционалних група (инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом (FTIR)), је показала да је SW богат и чист извор калцијум-карбоната у форми арагонита, са ниским садржајем органске фазе. Реакција уситњених SW са воденим растворима метала је комбинација више процеса који доводе до њиховог уклањања, промене крајње pH-вредности, отпуштања јона Ca2+, као и формирања нових чврстих фаза. Примена отпадних љуштура шкољки за ремедијацију пољопривредног земљишта узоркованог у околини рударско-топионичарског комплекса Бор, утицала је на повећање pH вредности, стабилизацију већине испитиваних метала, као и на смањење њихове биодоступности. 

 

Реформа наставе хемије

Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, реформу која би била на корист ученика, али и појединаца и целог друштва.

Фонд часова хемије у средњим школама се континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Као општеобразовни предмет Хемија ученицима треба да пружи знања потребна за свакодневни живот у савременом свету, у којем су окружени хемијским производима. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, ученици након завршавања средње стручне школе по плановима и програмима са смањеним фондом часова хемије имају знања из хемије недовољна за компетентно бављење струком, док ученици гимназија имају недовољно познавање хемије за студије на којима се изучава хемија.

У оквиру и на иницијативу СХД је формирана Радна група за реформу наставе хемије. Радну групу чине наставници у основним и средњим школама и на факултетима. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене. Обједињене анализе и предлоге руководство СХД доставиће на разматрање Националном просветном савету (НПС), чиме ће се покренути иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

Позивамо заинтересоване колеге да се укључе у ову активност СХД, те да се сви заједно, у оквиру свог стручног друштва, упустимо у борбу за статус предмета Хемија у школама, али и за статус хемије генерално!

Осим што смо свесни потребе за тим, такође имамо и моралну обавезу, с обзиром на то да Друштво ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а да је један од основних задатака СХД управо промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем
на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; 
и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, 
па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.

 

Сузана Јовановић-Шанта,
потпредседник СХД и координатор Радне групе за реформу наставе хемије

Погледајте како медији прате иницијативу Друштва:

Портали

Новости , 29.8.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1149218/srpsko-hemijsko-drustvo-reformisati-nastvu-hemije

Danas, 29.8.2022.
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/srpsko-hemijsko-drustvo-pokrenulo-inicijativu-za-reformu-nastave-hemije-u-skolama/

021.rs, 16.10.2022.
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/320008/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Vesti.rs, 16.10.2022.
https://www.vesti.rs/Razno/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Blic, 17.10.2022.
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-osnovnim-i-srednjim-skolama-pokrenuta-inicijativa-za-reformu-nastave-hemije/4xshtmz

24sedam.rs, 17.10.2022.
https://24sedam.rs/drustvo/vesti/168766/hemicari-traze-reformu-u-skolama-zabrinjava-sto-se-smanjuje-broj-casova-hemije-u-srednjim-skolama/vest

pressreader.com, 18.10.2022.
https://www.pressreader.com/serbia/blic/20221018/281715503531921

Nova ekonomija, 27.10.2022.
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali

Новости, 27.10.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1167145/vise-casova-hemije-inicijativa-srpskog-hemijskog-drustva

Naslovi.net, 27.10.2022.
https://naslovi.net/2022-10-27/nova-ekonomija/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali/31860673

NSreporter.rs, 27.10.2022.
https://www.nsreporter.rs/2022/10/pocinje-borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Energija balkana, 28.10.2022.
https://energijabalkana.net/borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Atastars.rs, 28.10.2022.
https://www.atastars.rs/vesti-ostalo/u-trendu/326249-borba-za-opstanak-hemije-u-douniverzitetskom-obrazovanju/

Телевизија:

5. 9. 2022. | Јутарњи програм РТС  – Kако заволети физику и хемију
Ретки су професори који су хемију тако предавали да је ђаци чак и заволе. О томе како заволети хемију говорили су професорка Природно-математичког факултета у Новом Саду Сузана Јовановић-Шанта, координатор Радне групе за реформу наставе хемије професора хемије из Десете гимназије у Београду, Јовица Плавшић, чији ђаци са лакоћом уписују факултете где се на пријемном полаже баш хемија.
https://youtu.be/AX2Cnvnu57s

25. 10. 2022. | Јутарњи програм РТВ
Координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Сузана Јовановић-Шанта, гостовала је у јутарњем програму РТВ Војводине где је говорила о потреби за променама у настави хемије у средњим школама ради постизања бољих знања и компетенција ученика.
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303

31. 10. 2022 | K1- Уранак 1 – О реформи наставе хемије. Зашто је хемија важна?
О значају квалитетног формалног образовања, које омогућава сваком ученику да стекне фундаментално образовање и научну, математичку и општу писменост, неопходну сваком појединцу, као и о борби Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије, говорила је проф. др Драгица Тривић. Проблеми и изазови са којима се појединци срећу у свакодневном животу и бављењу струком су многобројни и разноврсни, па се знање хемије препоручује и требало би га омогућити формалним образовањем. Знање хемије неопходно је и за наставак школовања на многим факултетима. Према резултатима међународног ПИСА тестирања, ученици из Србије су показали значајно нижа постигнућа у односу на ученике из других земаља.

https://youtu.be/EuJe0QEBPyg

05. 11. 2022. | ТВ KCN
О иницијативи Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању и о иницијативи факултета који школују наставнике природних наука да се у нашој земљи обезбеди образовање квалитетног, компетентног и признатог наставног кадра у хемији и другим природним наукама говорио је проф. др Горан Роглић, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду.
https://youtu.be/pO5HwEgJF3o

14. 11. 2022. | Мозаик, РТВ Kрагујевац
Професори факултета на којима се раеализују студијски програми којима се школују професоре хемије, удружени са наставницима хемије који предају хемију у основним и средњим школама у оквиру Српског хемијског друштва (СХД) залажу се за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.  О раду Радне групе СХД, као и о потреби за знањем хемије ученика који завршавају средњу школу, говори за ТВ Крагујевац проф. др Јована Богојески са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (23:18 – 33:44 мин).
https://youtu.be/66aKAGzqK74

25. 11. 2022. | Палета, РТВ Војводине
Рената Бесу Петровић, професорка хемије, која је студије хемије завршила на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, предаје хемију на румунском језику у две основне школе. Активан је члан Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. У емисији на румунском језику говори о потреби да се помогне и наставницим и ученицима, да би ученици усвојили знања из хемије, потребна свима. Проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије и потпредседник СХД говори о предлогу Радне групе СХД да се настава хемије реформише и о томе да је СХД, као стручно друштво хемичара, најкомпетентније да препоручи фонд часова и садржај предмета Хемија у различитим образовним профилима. (35-41. минут)
Њихово гостовање можете погледати на овом линку: https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

29. 11. 2022. | Нaучни пoртaл РTС
У емисији РТС-а Научни портал било је речи о неопходности учења хемије у средњим стручним школама, потреби за учењем хемије уопште, иницијативи Српског хемијског друштва за реформу наставе хемије, говоре проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду.
Њихово гостовање можете погледати на овом линку: https://youtu.be/ZpzZM7biHXI

4. 12. 2022. | TВ Нoвa С
Колико је хемијска писменост важна за квалитетан живот сваке особе и за стручно обављање посла, као и шта би требало мењати  у нашем образовном систему, објаснила је Славица Љубојевић, професорка хемије у Средњој медицинској школи у Београду.
Њено гостовање можете погледати на линку: https://youtu.be/oSFxdYKGL3k

Радио:

24. 11. 2022. 13:05 | Корак ка науци, Радио Београд 1
У емисији Корак ка науци Радио Београда  гостовале су проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду и професорка Хемије Весна М. Митровић из Трговачке школе у Београду. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Шта је то што би требало променити у настави хемије у средњим школама да би ученици стекли знања и вештине из хемије, које су им потребне да би се успешно и безбедно бавили својом струком, шта им је неопходно за свакодневни живот, а шта им образовни систем омогућује да науче током формалног школовања, као и са каквим се проблемима се срећу ученици и наставници хемије,  биле су, између осталог, теме разговора у емисији.
Њихово гостовање можете послушати на овом линку: 
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

08. 12. 2022. | Кoрaк кa нaуци, Рaдиo Бeoгрaд 1
Проф. др Душан Сладић са Хемијског факултета Универзитета у Београду, председник СХД, Александар Ђорђевић, истраживач-сарадник са Института за општу и физичку хемију Универзитета у Београду, и Видак Раичевић, истраживач-сарадник са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, били су гости у емисији Корак ка науци Радио Београда. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Између осталог, изнете су информације о томе колико ученици млађег узраста уживају у хемијским експериментима у оквиру промотивних активности на факултетима и у школама, о чему говори Александар Ђорђевић, који учествује у пројекту хемијског факултета Отворена врата, на којем хиљаде деце свих узраста већ годинама први пут долази у додир са ‘хемијском магијом’. Видак Раичевић предаје Хемију ученицима специјалног одељења Гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду за ученике посебних склоности ка биологији и хемији, па са аспекта наставника наводи шта је то што је уочио код ученика, што их је усмерило ка биологији и хемији и шта је то што воле у овим наукама, као и о томе са колико се воље и жеље за знањем хемије ученици припремају и учествују на такмичењима. Ученици средњих школа од 2012. године учествују на Хемијској олимпијади. Од тада до данас сваке године постижу одличне резултате – освајају медаље и бивају међу најбољим такмичарима из целог света. За ово престижно такмичење ученике припремају проф. др Нико Радуловић са ПМФ Универзитета у Нишу и проф. др Душан Сладић.
Њихово гостовање можете послушати  на овом линку: 
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

 

Српска хемијска олимпијада
Додела Награда

image0image1

image3

image2

image4

image5

image6

image7

image8

image10

image11

image12

Giftofvision - Sneakers search engine | New Balance 327 Moonbeam Leopard , Where To Buy , undefined , Spartanova

Вести : : News

 • Почасни члан Српског хемијског друштва, проф. др Иван Гутман, објављује 1500. научни рад

  Поносно вас обавештавамо да ће проф. др Ивану Гутману, дугогодишњем члану Српског хемијског друштва, ускоро бити објављен 1500. научни рад. Иван Гутман је професор емеритус Универзитета у Крагујевцу и редовни члан САНУ. Из области теоријске органске хемије, физичке хемије, методологије, историје хемије, као и математике, објавио је огроман број радова (h-индекс = 79) поставши најбоље рангирани и најцитиранији српски научник. Добитник је многобројних домаћих и међународних награда и признања. Српско хемијско друштво је 1987. године проф. др Ивану Гутману доделило Медаљу за прегалаштво и успех у науци, 1997. године Златну медаљу поводом стогодишњице СХД, а 2001. године Медаљу за изванредан допринос науци. Проф. др Иван Гутман је од 2015. године именован за почасног члана Српског хемијског друштва. 

   
 • Успех наших такмичара на 55. Међународној хемијској олимпијади у Цириху

   

  DSCN2406
  Ученици, чланови српске екипе, остварили су веома запажен успех на 55. Међународној хемијској олимпијади, која је одржана 16-25. јула у Цириху, Швајцарска. Урош Полексић, ученик 4. разреда Математичке гимназије у Београду, освојио је сребрну медаљу, Јанко Поповић, ученик 2. разреда Математичке гимназије у Београду и Дуња Вуковић, ученица 4. разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду, освојили су бронзане медаље, а Душан Ђурђевић, ученик 3. разреда Гимназије у Ћуприји, освојио је похвалницу. На Олимпијади је учествовало 348 такмичара из 89 земаља. Ментори српске екипе били су редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду Душан Сладић и редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Нико Радуловић. Ученици су се за такмичење припремали, у организацији Српског хемијског друштва, на Хемијском факултету у Београду и на Природно-математичком факултету у Нишу, а учешће екипе на Олимпијади су подржали и Нафтна индустрија Србије, у оквиру програма „Енергија знања“ и Министарство просвете. Током припрема, значајан допринос су дали освајачи медаља на претходним олимпијадама, Видак Раичевић и Филип Колџић. Традиција успеха наше екипе се наставља, тако да је од 2012, откако Србија учествује на овом најзначајнијем такмичењу средњошколаца из хемије, освојено укупно 40 медаља (1 златна, 13 сребрних и 26 бронзаних), као и 4 похвалнице.

   
 • Бивша председница Српског хемијског друштва, проф. др Иванка Поповић, изабрана за потпредседницу Европске асоцијације универзитета

   

  Поносно вас обавештавамо да је проф. др Иванка Поповић, бивша председница Српског хемијског друштва и бивша ректорка Универзитета у Београду, као и актуелна професорка Технолошко-металуршког факултета, изабрана за потпредседницу Европске асоцијације универзитета (ЕУА). Иначе Иванка Поповић је још прошле године предложена за председницу ЕУА након што су је номиновале аустријска, мађарска и словеначка ректорска конференција, али је на то место изабран Јосеп Гарел, бивши ректор Универзитета Рамон Лул (Шпанија). Међутим, на конститутивној седници новог сазива Управног одбора, одржаној почетком јула ове године, за потпредседнике су једногласно изабрани Иванка Поповић и Пол Бојл, ректор Универзитета Свонси (Велика Британија). Ово је први пут да се неко из овог региона налази на овако високој позицији у ЕУА. Више детаља се може наћи на https://eua.eu/news.html. Српско хемијско друштво честита проф. др Иванки Поповић избор на нову функцију!!!

   
 •  

  59. Саветовање Српског хемијског друштва

  Поштоване колегинице и колеге,

  Са задовољством објављујемо да ће 59. Саветовање Српског хемијског друштва бити одржано 1. и 2. јуна 2023. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, у организацији Српског хемијског друштва и Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине. Учесници из земље и региона биће у прилици да презентују резултате својих истраживања из области хемије, хемијске технологије, металургије, хемијског инжењерства и наставе хемије у оквиру 13 секција. Позивамо Вас да нам се придружите и да у виду усмених и постерских саопштења представите резултате својих научних истраживања, те тиме допринесете међусобном упознавању, повезивању у научној сарадњи и заједничком развоју.

  Званични језици Саветовања биће српски и енглески. Више о програму Саветовања и начину пријављивања може се прочитати на сајту Саветовања: https://hdv.org.rs/59shd

  Срдачно вас поздрављамо!

  Даниела Шојић Меркулов , председник Научног одбора Саветовања
  Сузана Јовановић-Шанта , председник Организационог одбора Саветовања

   
 • СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ

  За период 2022-2025. СХД је акредитовао два СЕМИНАРА:

  1. НАСТАВА/УЧЕЊЕ ХЕМИЈЕ И ПРОВЕРАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА НА ДАЉИНУ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=275

  2. ХЕМИЈА ПЛУС: ХЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ
  Више информација о семинару можете пронаћи у Каталогу семинара на следећем линку
  https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=562

   
 •  
  18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT će se održati od 11-15. juna 2023. godine u Veneciji. Konferenciju tradicionalno organizuje EuChemS DCE sa nacionalnim hemijskim društvima, ovoga puta sa Hemijskim društvom Italije.

  Uputstvo za prijavu radova i svi detalji o konferenciji nalaze se na sajtu https://icce2023.com/.

  UMANJENJE CENA KOTIZACIJE ZA 25% PRIMENJUJE SE I NA SRBIJU ZA RANE REGISTRACIJE KOJE ĆE SE PRIMATI DO 30. APRILA 2023. GODINE!!!

  Rok za slanje izvoda će biti produžen.
   
 • ECF2023

  EuroFoodChem kongres će se održati u Beogradu od 14. do 16. juna 2023. godine
  u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 

  Organizatori kongresa su Sekcija za hemiju hrane EuChemS i Spsko hemijsko društvo, uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.

  Detaljnije informacije mogu se pronaći sajtu konferencije: https://xxiieurofoodchem.com, uključujući uputstvo za podnošenje apstrakata za usmene, flash ili posterske prezentacije: https://xxiieurofoodchem.com/instructions-for-abstract/

  Važni datumi:

  1. Rok za prijavu radova za usmene prezentacije: 15. februar 2023.
  2. Rok za prijavu radova za posterske prezentacije: 15. mart 2023.
  3. Informacija o prihvatanju radova: 1. april 2023.
  4. Rok za plaćanje rane kotizacija 15. april 2023.
  5. Rok za plaćanje kasne kotizacije: 1. jun 2023.

   

   
 • CoverEV 2023 V88 No1 400


  CoverEV 2023 V88 No2 400

  Vol 88 No 1 and No 2 were published

  IF 2021 1.100


  New Accepted Manuscript

  Graphical Abstract
  Synthesis and antiproliferative activity of new thiazole hybrids with [3.3.0]furofuranone or tetrahydrofuran scaffolds

  Vesna Kojić, Miloš Svirčev, Sanja Djokić, Ivana Kovačević, Marko V. Rodić, Bojana Srećo Zelenović, Velimir Popsavin, Mirjana Popsavin

  Graphical Abstract
  Highly efficient functional materials for modern electrochemical devices

  Vitaliy Smilyk, Yuliia Voloshanovska, Vadym Galaguz, Oleksandr Ivanenko , Olha Medvezhynska
   
   
 • shd Kallos mali 2020

  Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

  Како медији прате иницијативу Друштва:

  Више о томе како медији прате иницијативу Друштва погледајте ОВДЕ!

  Прочитајте цело саопштење

   
 • 40 godina sekcija lat

  Ciklus predavanja povodom 40 godina Sekcije za zaštitu životne sredine SHD
  Sledeće predavanje u ciklusu održaće

  Dr Miloš Davidović
  Institut Vinča Univerziteta u Beogradu
  Merenje atmosferskih aerosola u životnoj sredini korišćenjem optičke metode i metode zasnovane na električnoj pokretljivosti: teorijske osnove i iskustva iz kampanja u Beogradu i Novom Sadu

  Online: shorturl.at/cxSYZ

  20. 12. 2022, u 13.00 h
  Konferencijska sala VIDIS centra
  Institut „Vinča“, Beograd

  Spisak svih predavanja i detaljnije informacije o predavanju možete pronaći OVDE

   
 • Pozivnica2022

  7. децембар 2022.
  Доступне су фотографије са Свечане скупштине


   

   
   
 • header homepage sr

  Циклус предавања

  СУСРЕТИ СА СТВАРАОЦИМА - МАСТЕРКЛАС
  Живорад Чековић 

  средa 21. децембра 2022. у 18.00 h
  Галеријa науке и технике САНУ
  Ђуре Јакшића 2

  О академику Живораду Чековићу:
  https://www.sanu.ac.rs/clan/cekovic-zivorad/

   
 • horizontalni logo

  9. Simpozijum
  Hemija i zaštita životne sredine

  EnviroChem 2023 

  Kladovo, 4. do 7. jun 2023. godine

  Prvi rok za podnošenje izvoda:
  9. decembar 2022. godine

  Obaveštenje o prihvatanju ovih izvoda do 18. decembra 2022. godine

  Registracija : : Podnošenje izvoda

  detaljnije....

   
 • Чланарине и претплате за 2023. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2023 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • ECF2023

  XXI EuroFoodChem конгрес ће се одржати у Београду
  од 14. до 16 јуна 2023.
  https://xxiieurofoodchem.com/

  детаљније информације.....