Tuesday 26 January 2021

chem202002925 toc 0001 m

3. јула 1970. године основано је Европско хемијско друштво. 3. јула ове године одржана је онлајн прослава 50. годишњице оснивања. Снимак прославе можете погледати овде:

Сазнајте више о историји, циљевима и мисији EuChems

Вести : : News