Friday 20 September 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

СХД – ХЕМИЈСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНЕ и
Друштво за биохемију и молекуларну биологију Војводине

ПРЕДАВАЊЕ:

Др Милош Матковић, Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

Биоинформатички приступ изучавању механизма активације ангиотензин II тип 1 receptora (GPCR) у сврху дизајнирања нових лекова

четвртак,  2. март 2017. године у 13.00 часова
Предаваоница 14/V Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине
ПМФ, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3

Абстракт и биографија предавача

Вести : : News