Thursday 21 January 2021

Годишњa седницa Скупштине 
Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине

одржана 26. фебруара 2018 у Новом Саду

Дневни ред:

 1. Отварање Скупштине
 2. Избор председавајућег и радног председништва
 3. Усвајање записника са претходне Скупштине*
 4. Предавање: Проф. др Марина Шћибан Утицaj остатака средстава за одржавање хигијене на воде**
 5. Извештај Извршног одбора о раду Друштва за 2017. годину
 6. Извештај о финансијском пословању Друштва за 2017. годину
 7. Извештај Надзорног одбора о раду Друштва у 2017. години
 8. Дискусија о извештајима и њихово усвајање
 9. План рада Друштва за 2018. годину
 10. Финансијски план за 2018. годину
 11. Усвајање делегираних представника СХД-ХДВ за Председништво и Управни одбор СХД
 12. Разно

 

*   ЗАПИСНИК са Годишње изборне скупштине Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине одржане 22. 02. 2017.
**  Извод предавања и кратка биографија предавача

 

 

Вести : : News