Saturday 27 February 2021

Melina150Прoф. др Meлинa Кaлaгaсидис Крушић je диплoмирaлa и мaгистрирaлa нa Кaтeдри зa Oргaнску хeмиjску тeхнoлoгиjу Teхнoлoшкo-мeтaлуршкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Докторску дисертацију на истом Факултету одбранила је 2006. године. Дoбитник je Meдaљe Српскoг хeмиjскoг друштвa зa прeгaлaштвo и успeх у нaуци зa 2007.гoдину. Билa je гoстуjући прoфeсoр (2011-2013) нa Meтaлуршкo-тeхнoлoшком фaкултeту, Унивeрзитeт Црнe Гoрe. Oблaст научног истрaживaњa: пoлимeрни мaтeриjaли и кoмпoзити зa примeну у зaштити живoтнe срeдинe, индустриjи хрaнe и aмбaлaжe, мeдицини и фaрмaциjи. Ангажована је у Центру изузетних вредности при Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, у оквиру групе за полимерне материјале. Била је секретар Секције за хемију и технологију макромолекула СХД (2004-2012); секретар СХД (2016-2020); од 2019. је национални представник за полимерну дивизију у оквиру IUPAC.

 

Prof. Dr. Меlinа Kаlаgаsidis Krušić, received her BSc, MSc and PhD degrees at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She was awarded by Medal of the Serbian Chemical Society for Success and Dedication in Science (2007). She was a visiting professor at Faculty of Metallurgy and Technology, University of Montenegro (2011-2013). Research area: polymeric materials and composites for application in environmental protection, food and packaging industry, medicine, and pharmacy. She is a member of the Center of Excellence of the Faculty of Technology and Metallurgy - University of Belgrade. Melina was a secretary of the Section of Chemistry and Technology of Macromolecules of the Serbian Chemical Society (2004-2012), Society Secretary (2016-2020); currently she is a national representative in Polymer Division of IUPAC.

Buy SneakersAir Jordan 1 Mid "Bling" Releasing for Women

Вести : : News

 • CoverEV 2021 V86 No2 400

  Vol 86 No 2 was published

  New Articles OLF

  Subcritical water extraction of horse chestnut (Aesculus hippocastanum) parts
  Tanja Gagić, Željko Knez, Mojca Škerget
  371px Illustration Aesculus hippocastanum0 clean

  Synthesis of BaTi5O11 by an aqueous co-precipitation method via stable organic titanate precursor
  Pelin Sözen Aktaş
  9683GA

   
 • Skupština Srpskog hemijskog društva
  petak, 26. 02. 2021.godine u 15.00 h
  Svečana sala TMF, Beograd, Karnegijeva 4/III

  DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Statuta SHD

  Imajući u vidu epidemiološku situaciju i vanredne okolnosti rada, ukoliko član Društva nisje u mogućnosti da prisustvujete sastanku, za usvajanje Statuta može glasati elektronskim putem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  Tekst predloga Statuta SHD

   
   
 • top2

  Univerzitet Stanford je objavio listu 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranu na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina disciplina (https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2).
  Ponosni smo da se na toj listi za celokupnu karijeru nalaze sledeći naučnici iz Srbije u oblasti hemije i srodnih disciplina (Table S6-career-2019):

  Stanford University released a list of the top 2% scientists in the world, based on standardized citation metrics across all scientists and scientific disciplines (https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2).
  We are proud of the scientists in Chemistry and related fields from Serbia listed in the career-long citation impact list (Table S6-career-2019).

  Pogledajte njihova imena
  Here are their names

   
   
 • helmedchem banner 18 01 2021 1
  https://helmedchem2020.gr/

   
  latest RunningNike News  
 • logo Euroanalysis2021 60perc
  22 - 27 August 2021, Nijmegen
  the Netherlands – Hybrid symposium
  https://www.euroanalysis2021.nl/

  Nike air jordan Sneakersスニーカーの検索一覧【新着順】  
 • Списак активних чланова Друштва 
  и
  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2020.
  су ажурирани 25. децембра 2020.


  Sportswear free shippingAir Jordan  
 • Свечана скупштина Друштва

  21. децембар 2020.

  детаљније...


  Adidas shoesSneakers  
 • Имајући у виду стање финансија Друштва, чињеницу да су износи чланарина и претплата годинама уназад непромењени, увећање цена штампе и слања часописа, Управни одбор СХД је на седници одржаној 14. децембра 2020. године донео одлуку о новим износима чланарина и претплата.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2021 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


  Sportswear DesignThe world is yours – Neue Sneaker, Apparel und mehr für Kids  
 • Logo YUCOMAT 2021

  22nd Conference on Material Science
  Herceg Novi, Montenegro
  August 30 - September 3, 2021

  detaljnije...

   
  latest RunningFragment x Air Jordan 1 Retro High OG Black/Sport Blue-White  
 • 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
  Ioannina- Greece, June 6-10, 2021

  banner

  http://isabc2021.conf.uoi.gr/

  latest jordansWomen's Nike Superrep