Wednesday 19 January 2022

Melina150Прoф. др Meлинa Кaлaгaсидис Крушић je диплoмирaлa и мaгистрирaлa нa Кaтeдри зa Oргaнску хeмиjску тeхнoлoгиjу Teхнoлoшкo-мeтaлуршкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Докторску дисертацију на истом Факултету одбранила је 2006. године. Дoбитник je Meдaљe Српскoг хeмиjскoг друштвa зa прeгaлaштвo и успeх у нaуци зa 2007.гoдину. Билa je гoстуjући прoфeсoр (2011-2013) нa Meтaлуршкo-тeхнoлoшком фaкултeту, Унивeрзитeт Црнe Гoрe. Oблaст научног истрaживaњa: пoлимeрни мaтeриjaли и кoмпoзити зa примeну у зaштити живoтнe срeдинe, индустриjи хрaнe и aмбaлaжe, мeдицини и фaрмaциjи. Ангажована је у Центру изузетних вредности при Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, у оквиру групе за полимерне материјале. Била је секретар Секције за хемију и технологију макромолекула СХД (2004-2012); секретар СХД (2016-2020); од 2019. је национални представник за полимерну дивизију у оквиру IUPAC.

 

Prof. Dr. Меlinа Kаlаgаsidis Krušić, received her BSc, MSc and PhD degrees at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She was awarded by Medal of the Serbian Chemical Society for Success and Dedication in Science (2007). She was a visiting professor at Faculty of Metallurgy and Technology, University of Montenegro (2011-2013). Research area: polymeric materials and composites for application in environmental protection, food and packaging industry, medicine, and pharmacy. She is a member of the Center of Excellence of the Faculty of Technology and Metallurgy - University of Belgrade. Melina was a secretary of the Section of Chemistry and Technology of Macromolecules of the Serbian Chemical Society (2004-2012), Society Secretary (2016-2020); currently she is a national representative in Polymer Division of IUPAC.

Sports Shoes | Nike

Вести : : News

 • SM

  Journal of the Serbian Chemical Society
  Theme issue honoring Professor Emeritus Slobodan Milosavljevićs 80th birthday

  Vol 86 
  No 12 
  was published

  IF 2020 1.240


  New OnLine First Article

  Modelling of gas–particle partitioning of PAHs according to ab/adsorption approach
  Mirjana Vojinović Miloradov, Maja Turk Sekulić, Lazar Ignjatović, Smilja Krajinović, Dragan Adamović, Jelena Radonić

  11428 Graphical Abstract 59862 77876 2 20211129

  New Accepted Manuscripts

  New rhodium(III)-ED3AP complex: crystal structure, characterization and computational chemistry
  Marko Radovanović, Marija Jeremić, Matija Zlatar, Frank Heinemann, Zoran Matović

  11533 Graphical Abstract 61114 79276 15 20220114

  Correlating of solubility of solid hydrocarbons in supercritical CO2 using different equations of state and mixing rules
  Narjes Setoodeh, Abolhasan Ameri

  11074 Graphical Abstract 56374 73702 2 20210817

   
 • Списак активних чланова Друштва 
  је ажуриран 17. јануара 2022.
  (ново ажурирање у марту 2022.)

  Списак чланова са плаћеном чланарином за 2022.
  је ажуриран 17. јануара 2021.
  (ново ажурирање у марту 2022.)

   
 • Чланарине и претплате за 2022. годину су непромењене, молимо све чланове да на време обнове чланарину.

  ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ОВДЕ!

  Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине.

  Обновите чланарину за 2022 или се учланите у Друштво
  Renew memebership or Join Society now

  Приступница : : Membership Form


   
 • SS2019

  16. децембар 2021.

  детаљније...


   

   
   
 • emec logo

  Od 30. novembra do 3. decembra 2021. godine u Novom Sadu, u prostorijama Matice srpske održan je 21. po redu European Meeting of Environmental Chemistry (EMEC21).

  Pročitajte više...

   
   
 • top2

  Универзитет Стенфорд је објавио листу 2 % најутицајнијих научника у свету према пресеку Скопуса 01.08.2021. и ажурираним подацима за 2020. годину. Честитамо члановима нашег Друштва који су се нашли на каријерној и годишњој листи

  University of Stanford released the list of top 2 % scientists in the world based on the Aug 01, 2021 snapshot from Scopus and is updated to citation year 2020 available HERE. Congratulations to the members of our Society who were recognized in the career and single year lists.

   
 • ChemEu

  Na poziv Predsednika EuChemS Florisa Rutjesa, Slavica Ražić (predsednik Sekcije za analitičku hemiju EuChemS) i Péter Szalay (predsednik Sekcije za kompjutersku i teorijsku hemiju EuChemS), napisali su uvodnik za najnoviji broj glasila EuChemS, Chemistry in Europe.
  Članak Challenges towards a sustainable future, možete pročitati na  https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-3/

   
   
 • logo2 rvb

  На Генералној скупштини -EuChemS-a, одржаној онлајн 21. 10. 2021. проф. Славица Ражић, члан Управног одбора Српског хемијског друштва, изабрана је у Извршни одбор EuChemS-a. Кандидатуру проф. Ражић је подржало Друштво.

   
   
 • eurofood chem logo

  Конференција XXI EuroFoodChem у Београду одлажена за септембар 2023.

   
 • Green sample prep

  Студијска група и мрежа за припрему узорака EuChemS-DAC

  Члан се постаје лако, а чланство је бесплатно.

  Детањније...

   

   
 • 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
  Ioannina- Greece, June 6-10, 2021
  ОДЛОЖЕНО ЗА 2023.

   

   
  jordan release date | Buy online Sneaker for Men