Saturday 20 August 2022

Serbia Српски - Periodic Table of Elements and Isotopes

IUPAC je objavio najnoviju verziju
PERIODNOG SISTEMA ELEMENATA

Objavljena je i verzija na srpskom