Monday 14 October 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

СПИСАК ЧЛАНОВА
је ажуриран 23. априла 2019

Новог ажурирања списка активних чланова током 2019. године неће бити, ажурираће се само списак чланова са плаћеном чланарином за 2019. годину.

Списак Активних чланова Друштва је доказ о чланству, и Канцеларија више неће издавати потврде о томе.