Monday 14 October 2019
  • 2018 5. децембар
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2019. 24. и 25. април
  • Актуелни догађаји Current events

ISE BG ico
71st Annual ISE Meeting
Electrochemistry towards Excellence

30 August - 4 September 2020, Belgrade, Serbia