Tuesday 21 May 2019
 • 56. savetovanje SHD
 • Niš 7-8. jun 2019.
 • 56th SCS Meeting
 • Niš 7-8 jun 2019
 • 56. savetovanje SHD

Бесплатне котизације

Захаљујући донацији дугогодишњег члана Друштва, Научни одбор је на основу поднетих пријава доделио 3 бесплатне котизације младим научницима. При избору у обзир су узети следећи критеријуми:

 1. Први аутор и презентер рада мора бити млади научник из Србије, до 30 година старости 
  (који у 2019. години пуни 30 година)
 2. Оригиналност и актуелност истраживања
 3. Научни квалитет рада
 4. Техничка припрема рада
 5. Бесплатну котизација не могу добити два учесника из исте институције
 6. Предност ће имати учесници који пријаве усмено излагање
 7. Рад мора бити пријављен најкасније до 30. априла 2019.

Комисија Научног одбора у саставу: Душан Сладић, Председник Научног одбора, Нико Радуловић, Председник Организационог одбора и члан Научног одбора и донатор, прегледала је 6 приспелих пријава и донела је Одлуку да се бесплатне котизације доделе следећим младим научницима:

Александри Жерађанин, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду, за усмену презентацију рада под насловом
In situ биоремедијација седимента контаминираног минералним уљем

Стефану Симићу, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, за усмену презентацију рада под насловом
Оксидација 1,4-дихидропиридина катализована рекомбинантном бактеријском лаказом експримираном у E. coli

и

Мили Н. Крстајић Пајић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, за усмену презентацију рада под насловом
Биметални нанокатализатори контролисаног облика за анодне реакције у горивним галванским спреговима

Комисија је закључила да су сви приспели радови високог квалитета, а о изабранiм су одлучиле нијансе и у значајној мери критеријум 5, с обзиром да су из једне институције поднета три рада.