utorak 21 februar 2017
  • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
  • Свечана скупштина СХД среда, 7. децембар 2017.
  • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
  • Саветовања СХД SCS Meetings
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Prof. dr Grzegorz Mlostoń: Предавање у оквиру Секције за органску хемију СХД ХДВ (фебруар 2017)

Др Марија РадоичићПредавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (децембар 2016)

Денис Сачер: Предавање у оквиру Електрохемијске секције (децембар 2016)

Проф. др Снежана Грујић: Предавање у оквиру Секције за керамику  (децембар 2016)

Prof. dr Nicoletta Basilico: Предавање (децембар 2016) 

СЕМИНАР Наставна секција из хемије (новембар 2016)

Др Весна В. Панићпредавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (новембар 2016)

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва (новембар 2016)

Састанак Електрохемијске секције (септембар 2016)

Бранимир Бајец: Педавање у организацији Секције за керамику (септембар 2016)

4 медаље младих хемичара на Међународној хемијској олимпијади у Грузији (август 2016)

Вести : : News