petak 28 april 2017
  • Изборна Скупштина 10. март 2017
  • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
  • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
  • Саветовања СХД SCS Meetings
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Sastanak Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine

Dnevni red:

1. Predavanje 
Dr Jelena JankovićInstitut za primenu nuklearne energije - INEP
Siva zona dijagnostike karcinoma štitne žlezde: molekulski markeri kao pomoćni alat

Biografija predavača i izvod rada

2. Predavanje 
Dr Miloš ŠunderićInstitut za primenu nuklearne energije - INEP
Uloga IGF sistema u procesu starenja

Biografija predavača i izvod rada

3. Diskusija

4. Razno

četvrtak, 13. april 2017. godine u 12.00 časova, Amfiteatar 3 Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Вести : : News