utorak 21 februar 2017
 • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
 • Свечана скупштина СХД среда, 7. децембар 2017.
 • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
 • Саветовања СХД SCS Meetings
 • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
 • Актуелни догађаји Current events
 • Учланите се у СХД Become a member

Information in English: Membership  Membership Form            

Српско хемијско друштво има преко 800 чланова.
Сви чланови Друштва бесплатно добијају часопис Хемијски преглед (6 бројeва годишње), и остварују низ погодности:

 • право на повлашћене котизације за учешће на скуповима у организацији Друштва.
 • приоритет у објављивању радова у Journal of the Serbian Chemical Society.
 • умањене износе котизација за учешће на појединим скуповима у организацији асoцијација чији је Друштво члан (EuCheMS, IUPAC....)

 

Чланарина

Годишња чланарина, укључујући и претплату на Хемијски преглед, за 2017. годину, износи:

 • 1.800,00 динара
 • 1000,00 динара за наставнике основних и средњих школаа
 • 800,00 динара за студенте основних и мастер студија* и пензионере
 • 50,00 € за чланове из иностранства **

*студенти докторских студија плаћају пуну чланарину!
** за државњани Републике Српске чланарина износи 1.800,00 динара уколико је уплаћују у динарима, кроз платни систем Србије, или 15,00 € у случају девизне уплате.

Попуните ПРИСТУПНИЦУ, а износ чланарине уплатите на ж.р. Друштва бр. 205-13815-62, позив на број 320, са назнаком чланарина за 2017.
Потврду о уплати проследите канцеларији Друштва (наставници, студенти основних сту­дија и пензионери морају је доставити потврду о статусу), поштом, факсом или електронском поштом. Након тога постаћете пуноправни члан Српског хемијског друштва и добити чланску карту. Уколико је дошло до промене било ког Вашег податка (адреса, звање, радно место…) молимо Вас да поново попуните ПРИСТУПНИЦУ.

Чланови који уплату чланарине и претплате за текућу годину изврше после 30. јуна, не могу рачунати на бројеве часописа који су одштампани у претходном периоду. Чланови који уплату чланарине изврше после 1. августа текуће године не добијају одштампану чланску карту за текућу годину.

Претплате

Претплата за Хемијски преглед за 2017. годину је 

 • за чланове Друштва - у оквиру чланарине
 • за школе и остале институције 3.500,00 динара
 • за претплатнике из иностранства 50,00 €

Претплату уплатите искључиво на ж.р. Друштва бр. 205-13815-62, позив наброј 320, са назнаком претплата за ХП за 2017. Копију потврде о уплати обавезно проследите канцеларији Друштва (за студенте и пензионере обавезна је потврду о статусу).


Претплата за Joуrnal of the Serbian Chemical Society за 2017. годину је

 • 2.500,00 динара за чланове Друштва
 • 1.000,00 динара за чланове студенте основних  и мастер студија и пензионере
 • 16.000,00 динара за институције
 • 50,00 € за чланове из иностранства (информације се налазе овде)
 • 150,00 € за институције из иностранства (информације сe налазе овде)

Претплату уплатите на ж.р. Друштва бр. 205-13815-62, позив на број 320, са назнаком претплата за JSCS за 2017. Копију потврде о уплати обавезно проследите канцеларији СХД (за студенте и пензионере и потврду о статусу).

 

Вести : : News