ponedeljak 1 maj 2017
  • Изборна Скупштина 10. март 2017
  • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
  • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
  • Саветовања СХД SCS Meetings
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

ClipДр Игор Опсеница је дипломирао и магистрирао на Катедри за органску хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду. Докторску дисертацију, на истом факултету одбранио 2011. године. У периоду од априла 2011. године до априла 2012. године боравио је на Универзитету у Питсбургу, САД, у истраживачкој групи професора Pitera Wipfa, на постдокторским студијама. Тренутно је запослен на Хемијском факултету, Универзитета у Београду у звању доцента. Област научног истраживања је органска хемија и медицинска хемија, односно хемија хетероцикличних једињења. Игор Опсеница је члан Српског хемијског друштва од 2003. године. Учествовао је у оснивању Клуба младих хемичара Србије.

 

Dr Igor Opsenica is a assistant professor of chemistry at the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. He received his BSc, MSc and PhD in chemistry at the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. After postdoctoral work at the University of Pittsburgh (Prof. Peter Wipf) he joined the academic staff of the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. His research interests lie at the interface between organic and medicinal chemistry, in particular in the chemistry of heterocyclic compounds. He has been a member of the Serbian Chemical Society since 2003. He was a Founding Board Member of the Serbian Young Chemists' Club.

Вести : : News