sreda 18 oktobar 2017
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula 

Dr Valerio CausinDepartment of Chemical Sciences, University of Padova, Padova, Italy
ELECTROSPUN FIBRES: BUILDING BLOCKS FOR INNOVATIVE MATERIALS
četvrtak, 16. mart 2017. godine u 14.00 časova, Svečana sala Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4/III
 
 
Nakon predavanja je održan godišnji sastanak Sekcije

Вести : : News