nedelja 25 februar 2018
  • 55. саветовање СХД 55th Meeting of SCS
  • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
  • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
  • Актуелни догађаји Current events

Српско хемијско друштво сваке године организује стручни скуп - конференцију  

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ
усавршавање за наставнике хемије и конференцију методике наставе хемије

као облик сталног стручног усавршавања  одобрен одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања

Више о претходним Априлским данима на страници Прошли догађаји

Вести : : News