sreda 24 maj 2017
  • СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО 1897 - 2017
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Свечана скупштина 2016. ФОТО албум
  • Четврта конференција младих хемичара Србије 4th Conference of Young Chemists of Serbia - Beograd, 2016
  • Музеј хемије Museum of Chemistry
  • 53. саветовање СХД 53rd Meeting of SCS - Kragujevac, 2016

Članci

Актуелни Догађаји : : Current Events

 

Актуелни Догађаји : : Current Events

Активности ДруштваActivities

 

 7th European Variety in University Chemistry Education

Belgrade, June 28-30, 2017


logoДва члана уредништва часописа Journal of the Serbian Chemical Society,
Олгица Недић и Александар Декански, укључена су у 
COОST Action TD1306: New Frontiers of Peer Review (PEERE)

 

 

Активности ДруштваActivities

 

 

 7th European Variety in University Chemistry Education

Belgrade, June 28-30, 2017


logoДва члана уредништва часописа Journal of the Serbian Chemical Society,
Олгица Недић и Александар Декански, укључена су у 
COОST Action TD1306: New Frontiers of Peer Review (PEERE)